Vanhustyön keskusliitto - vaikuttavaa vanhustyötä

Maan laajin valtakunnallinen vanhustyön asiantuntijaorganisaatio. Mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä
lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

Haluatko lisää näkyvyyttä toiminnallesi - ilmoita Vanhustyö-lehdessä!

Tavoita vanhustyön ammattilaiset ja päättäjät sekä ikääntyneet ihmiset omaisineen!

Vanhustyö-lehti tavoittaa laajasti alan ammattilaiset. Lehteä lukevat ikääntyvien ihmisten ja vanhusten parissa työskentelevät, kuntien päättäjät ja opiskelijat.

Lehti tarjoaa laajan tietopaketin ajankohtaisista ikääntymiseen ja vanhustyöhön liittyvistä asioista sekä virikkeitä työn kehittämiseksi. Artikkeleita on kiitetty sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisten kysymysten, tutkimustiedon ja kehittämishankkeiden tulosten esittelystä ja myös siitä, että lehdessä on vahvasti esillä iäkkäiden ihmisten oma elämä ja ääni.

Vuoden 2015 lukijatutkimuksen mukaan vastaajat pitävät Vanhustyö-lehteä luotettavana ja asiantuntevana. Suurin osa vastaajista säilyttää lehden ja käyttää sen sisältöä hyödykseen työpalavereissa ja oman työnsä kehittämisessä. 

Vanhustyö-lehden ilmoitukset luetaan myös tarkasti. Noin 85 % vastaajista lukee lehden ilmoituksia. Lähes 70 % vastaajista kokee saavansa ilmoituksista hyödyllistä tietoa.

Ilmoitusmyynti

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä:

Merja Lankinen, viestintäkoordinaattori

p. 050 421 0762

merja.lankinen a vtkl.fi

Vanhustyo_lehden mediakortti 2019 web
211 KB, päivitetty 3.9.2018