Vanhustyön keskusliitto - vaikuttavaa vanhustyötä

Maan laajin valtakunnallinen vanhustyön asiantuntijaorganisaatio. Mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä
lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

Vaikutamme verkostoissa

Vanhustyön keskusliitto vaikuttaa monipuolisesti ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen osallistumalla lainsäädännön valmisteluun, tekemällä kannaottoja ja työskentelemällä eri organisaatioiden työryhmissä. Keskusliitto on toimijana mukana mm. hallituksen kärkihankkeissa.

Yksi keskusliiton arvoista on: Vaikutamme pienimmistä pöydistä aina suurimpiin saleihin saakka. 

Keskusliitto on jäsenenä useissa valtakunnallisissa yhteistyöjärjestöissä keskeisimpinä STEA, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry sekä EK:n Hyvinvointialan liitto ry. Lisätietoa Olemme jäsenenä.

Liiton edustajat ovat asiantuntijoina mukana useissa sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön työryhmissä sekä muiden organisaatioiden yhteistyöryhmissä. 

Keskusliitto on toimijana mukana hallituksen kärkihankkeessa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa ohjausryhmässä. 

Keskusliiton edustukset eri yhteistyöryhmissä näkyvät seuraavassa taulukossa:

VTKL henkilöstön edustukset 2018
211 KB, päivitetty 6.9.2018


Liitto antaa lausuntoja ja sen asiantuntijoita on ollut usein kuultavana lainvalmistelujen yhteydessä mm. eduskunnan valiokunnissa. Lisätietoa Liiton lausunnot.

Vanhustyön keskusliitto järjestää jäsenistölleen sekä sidosryhmilleen yhteistyöfoorumeja, tilaisuuksia, koulutusta ja tapahtumia.