Vanhustyön keskusliitto - vaikuttavaa vanhustyötä

Maan laajin valtakunnallinen vanhustyön asiantuntijaorganisaatio. Mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä
lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

Lausunnot 2018

 • UM Raportin laatiminen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta
 • YM Luonnoksesta ohjeeksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta
 • Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunta asiana KAA 2/2017 Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
 • VM Digituen toimintamalliehdotuksesta, AUTA-hankkeen loppuraportti
 • LVM muutosehdotuksista koskien ääni- ja tekstityspalveluita
 • Eduskunnan Hallintovaliokunta asiana HE 16/2018 laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali-ja terveydenhuollossa, asiantuntijakuuleminen ja lausunto 19.4.
 • STM Puheenvuoro ja lausunto ehdotuksesta asiakasmaksulain pykäliksi kuulemistilaisuudessa 20.4.
 • SOSTElle kommentit lausuntopyyntöön yhteisöjen verotukseen esitettävästä muutoksesta: tulolähdejakoa ehdotetaan poistettavaksi
 • Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunta asiana HE 16/2018 laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali-ja terveydenhuollossa, asiantuntijakuuleminen ja lausunto
 • STM SOTE-keskuksia koskeviin malliasiakirjoihin liittyvä työpaja 29.5., asiantuntijakuuleminen
 • STM Asiakirjamalliluonnoksista; asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti ja suun terveydenhuolto
 • Oikeusministeriö: Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti
 • STM; Itsemääräämisoikeuslainsäädäntövalmistelu
 • Eduskunnan lakivaliokunta asiana HE 16/2018 laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali-ja terveydenhuollossa, asiantuntijakuuleminen ja lausunto
 • Ympäristöministeriö: Kommentit Esteetön rakennus ja ympäristö - suunnitteluoppaan käsikirjoituksesta