Vanhustyön keskusliitto - vaikuttavaa vanhustyötä

Maan laajin valtakunnallinen vanhustyön asiantuntijaorganisaatio. Mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä
lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

Lausunnot 2017

Kommentteja STM:lle palliatiivisen ja saattohoidon järjestämissuunnitelman luonnoksesta
168 KB, päivitetty 18.10.2017
Lausunto ympäristöministeriölle selvitysraportista asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamallista
163 KB, päivitetty 18.10.2017
Lausunto Turvallisuuskomitealle strategialuonnoksesta Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi
159 KB, päivitetty 18.10.2017
Lausunto STM:lle hallituksen esitysluonnoksesta vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta
160 KB, päivitetty 18.10.2017
Lausunto esitysluonnoksesta valtion lupavirastoa koskevaksi lainsäädännöksi
159 KB, päivitetty 18.10.2017
Lausunto opetushallitukselle luonnoksesta sote-alan perustutkinnon perusteista
79 KB, päivitetty 24.8.2017
Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sote-kokonaispaketista (lakiesitykset valinnanvapaudesta, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta)
146 KB, päivitetty 24.5.2017
Täydennys lausuntoon sote-järjestämislaista
118 KB, päivitetty 19.4.2017
Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sote-järjestämislaista
122 KB, päivitetty 19.4.2017
Kirkkohallituksen paneelikeskustelu eutanasiasta
78 KB, päivitetty 19.4.2017
Lausunto lähetekeskusteluun palvelujen akkreditoimiseksi
178 KB, päivitetty 20.1.2017
Lausunto ympäristöministeriölle rakennuksen käyttöturvallisuudesta
165 KB, päivitetty 13.1.2017
Lausunto ulkoasiainministeriölle luonnoksesta ihmisoikeuksia käsitteleväksi raportiksi 09012017
161 KB, päivitetty 9.1.2017