Vanhustyön keskusliitto - vaikuttavaa vanhustyötä

Maan laajin valtakunnallinen vanhustyön asiantuntijaorganisaatio. Mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä
lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

Lausunnot 2016

Kuntavaaliteesit 2017
68 KB, päivitetty 8.12.2016
Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi
166 KB, päivitetty 15.11.2016
Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
162 KB, päivitetty 15.11.2016
VTKL:n kommentteja valinnanvapauden laajentamisen valmistelusta
160 KB, päivitetty 3.11.2016
Lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
520 KB, päivitetty 2.11.2016
Täydennys lausuntoon hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi
157 KB, päivitetty 3.11.2016
Lausunto hallituksen esityksestä hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi
251 KB, päivitetty 4.10.2016
Lausunto viestintäpalveluiden tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisestä
156 KB, päivitetty 26.8.2016
Lausunto rakennusten esteettömyysasetusluonnoksesta
164 KB, päivitetty 12.8.2016
Lausunto sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden ohjeistuksesta
156 KB, päivitetty 5.8.2016
Lausunto kielilainsäädännön soveltamisesta
157 KB, päivitetty 8.6.2016
Lausunto HE 86/2016 perhehoitolain muuttamisesta
156 KB, päivitetty 3.6.2016
Lausunto HE 85/2016 omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
160 KB, päivitetty 3.6.2016
Lausunto henkilöstömitoituksen tarkistamiseksi iäkkäiden ihmisten palveluissa
261 KB, päivitetty 3.6.2016
Lausunto ympäristöministeriölle asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuslakiluonnoksesta
163 KB, päivitetty 19.5.2016
Lausunto asetusluonnoksesta tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
155 KB, päivitetty 13.5.2016
Lausunto Liikennevirastolle hidasteiden suunnitteluohjeluonnoksesta
158 KB, päivitetty 13.4.2016
Lausunto STM:lle omaishoitoa ja perhehoitoa koskevista lainsäädännön muutoksista
161 KB, päivitetty 13.4.2016
Lausunto THLlle sosiaalihuollon Kanta-palveluiden I-vaiheesta
200 KB, päivitetty 18.3.2016