Vanhustyön keskusliitto - vaikuttavaa vanhustyötä

Maan laajin valtakunnallinen vanhustyön asiantuntijaorganisaatio. Mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä
lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

Vanhustyön keskusliiton lausunnot 2015

Lausunto oikeusministeriölle yhdistyslain muuttamisehdotuksesta
159 KB, päivitetty 21.12.2015
VTKLn näkemyksiä julkisen palvelulupauksen kehittämiseen
75 KB, päivitetty 23.11.2015
Lausunto omaishoitoa ja perhehoitoa koskeviin valmistelussa oleviin lainsäädännön uudistuksiin
159 KB, päivitetty 5.11.2015
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle eläkkeensaajien asumistuesta
157 KB, päivitetty 27.10.2015
Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valtion talousarviosta 2016
79 KB, päivitetty 27.10.2015
Lausunto ympäristövaliokunnalle, valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien talousarvioesitystä 2016 ja avustuksia korjaustoimintaan 2.10.2015
111 KB, päivitetty 9.10.2015
Lausunto YM:lle koskien erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamista, 17.9.2015
41 KB, päivitetty 3.3.2016
Lausunto TEMille hankintalain uudistuksesta koskevasta mietinnöstä 24.6.2015
213 KB, päivitetty 3.3.2016
Lausunto STM:lle vammaisia henkilöitä koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta raportista 17.6.2015
154 KB, päivitetty 3.3.2016
Lausunto Rakennustietosäätiölle 13.5.2015
42 KB, päivitetty 3.3.2016
Lausunto Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportista 7.5.2015
163 KB, päivitetty 3.3.2016
VTKLn näkemyksiä hyvästä hankinnasta 22.4.2015
182 KB, päivitetty 3.3.2016
Kannanotto ehdotuksesta sopimusomaishoitolaiksi STM
47 KB, päivitetty 24.4.2015
Lausunto STM:lle henkilöstömitoitusta koskevassa säädösvalmistelussa 13.2.2015
45 KB, päivitetty 3.3.2016
Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä perhehoitolaiksi 30.1.2015
53 KB, päivitetty 3.3.2016
Lausunto viestintävirastolle yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden arviointia koskevasta muistiosta 29.1.2015
41 KB, päivitetty 3.3.2016
Lausunto ympäristöministeriölle koskien asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista 21.1.2015.
171 KB, päivitetty 3.3.2016