Vanhustyön keskusliitto - vaikuttavaa vanhustyötä

Maan laajin valtakunnallinen vanhustyön asiantuntijaorganisaatio. Mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä
lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

VTKL:n antamat lausunnot ja kannanotot

Sen lisäksi, että VTKL osallistuu vanhustyön järjestönä lainsäädännön valmisteluun,
valtionhallinnon toimikunta- ja työryhmätyöhön sekä jäsenenä valtakunnallisten yhteistyöjärjestöjen
(mm. STEA, SOSTE, EK:n sosiaalialan liitto) toimintaan, se antaa myös
lausuntoja ja aloitteellisia kannanottoja vanhustenhuoltoon liittyvissä asioissa.

Vasemmasta valikosta löydät Vanhustyön keskusliiton tekemät lausunnot ja kannanotot.