Vanhustyön keskusliitto - vaikuttavaa vanhustyötä

Maan laajin valtakunnallinen vanhustyön asiantuntijaorganisaatio. Mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä
lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

Kansainvälinen toiminta

Vanhustyön keskusliitto on AGE Platform Europen jäsen ja toimii kansainvälisesti sen kautta.

AGE on eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen vuonna 2001 perustama foorumi, joka pyrkii tuomaan esiin ikääntyvien ääntä ja tarpeita EU-päätöksenteossa. Siihen on liittynyt noin 165 vanhustyössä toimivaa järjestöä eri puolilta Eurooppaa.

AGE Platform Europe toimii visionsa mukaan syrjintää vastaan ja pyrkii edistämään kaikkien kansalaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskuntaan. Nykyisin AGE toimii äänitorvena noin 150 miljoonalle yli 50-vuotiaalle EU-kansalaiselle. AGE pyrkii vaikuttamaan Euroopan Unionissa toimiviin poliitikkoihin tuoden heidän tietoisuuteensa asioita, jotka ovat tärkeitä ikääntyvien kannalta.

Lisäksi järjestö pyrkii vahvistamaan jäsenjärjestöjensä välistä yhteistyötä ja lisäämään tietoisuutta siitä, mitä eurooppalaiset instituutiot tekevät ikääntyvien hyväksi. Järjestön toiminta rahoitetaan jäsenmaksuin ja lisäksi järjestö saa tukea Euroopan komission Progress-ohjelmasta.

Lisätietoa AGE Platform Europe -yhteistyöjärjestöstä.

Oheisesta  linkistä pääset yhteistyöjärjestö AGE:n uutiskirjeeseen CoverAGE.