Vanhustyön keskusliitto - vaikuttavaa vanhustyötä

Maan laajin valtakunnallinen vanhustyön asiantuntijaorganisaatio. Mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä
lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

Tehtävä ja arvot

Vanhustyön keskusliiton (VTKL) tarkoitus on valtakunnallisena keskusjärjestönä edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Keskusliitto toimii noin 330 jäsenjärjestönsä edunvalvojana ja alallaan johtavana asiantuntijana ja mielipidevaikuttajana. VTKL:llä ja sen toiminnoilla on merkittävä määrä yhteistyökumppaneita valtion hallinnossa, järjestöissä ja eri organisaatioissa. Kehittämistyön vaikutuspiirissä on satoja tuhansia ihmisiä. Monet kehittämistyön tulokset juurtuvat valtakunnallisiksi käytännöiksi.

Liitto tuottaa materiaalia Vanhustenviikon tapahtumien ideointiin ja  järjestää mm. valtakunnallisen Vanhustenviikon pääjuhlanAluefoorumeita, koulutuksia sekä muita tapahtumia. Liitto julkaisee Vanhustyö-lehteä

Toiminta perustuu arvoíhin, jotka ovat:

  • Työmme lähtee sydämestä.
  • Vaikutamme pienimmistä pöydistä suurimpiin saleihin.
  • Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.

Keskusliiton missio

Keskusliiton tehtävänä on vanhuuspoliittinen vaikuttaminen, jäsenjärjestöjensä tukeminen, ohjaus- ja tukitoiminta ikääntyneiden ihmisten auttamiseksi, kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä näitä palvelevat tukirakenteet. 

Visio

Vanhustyön keskusliitto on valtakunnallisesti tunnustettu vanhuuspoliittinen vaikuttaja, aktiivinen katto- ja edunvalvontaorganisaatio laajenevalle jäsenistölleen sekä vaikuttavien toimintamallien kehittäjänä arvostettu toimija ja kumppani ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimitakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Kehittämistoiminta

Vanhustyön keskusliiton kehittämistyön pääpaino on toimintakäytäntöjen uudistamisessa. Toiminnan tuloksista raportoidaan rahoittajille vuosittain ja niistä kerrotaan mm. kotimaisissa ja kansainvälisissä kongresseissa, messuilla ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

Alla listaus Vanhustyön keskusliiton kehittämishankkeista, joita on toteutettu 2000-luvulla. Kehittämishankkeiden tuloksia on juurrutettu ja juurrutetaan käytäntöön mm. tiedotuksen, koulutuksen ja neuvonnan kautta.

VTKL hankkeet 2000 luvulla
212 KB, päivitetty 15.12.2015


Työmme lähtee sydämestä

Rgb Vtkl Logo 72dpi