Ystäväpiiri- ja Omahoitovalmennus-toiminta

– Vähennämme iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä ja edistämme hyvinvointia

Omahoitovalmennus-toiminta varhaisvaiheen muistisairaiden iäkkäiden ihmisten ja heidän puolisoidensa tukemiseksi

Omahoitovalmennus-ryhmissä tuetaan iäkkäitä pariskuntia, joiden elämää muistisairaus koskettaa. Keskeinen elementti vaikuttavaksi todetun ryhmätoiminnan toteuttamiseksi on Omahoitovalmennus-ohjaajakoulutus. joka on suunnattu sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille että vapaaehtoistoimijoille.

Omahoitovalmennus-toiminnasta voimavaroja arkeen ja tienviittoja tulevaisuuteen!

Tutkimustulosten perusteella (Laakkonen ym. 2016) Omahoitovalmennus-mallin mukaisesti ohjattujen ryhmien toteutus onnistui erittäin hyvin:

  • Osallistujat sitoutuivat hyvin ja olivat tyytyväisiä ryhmiin
  • Kognitiiviset eli tiedolliset taidot säilyivät merkittävästi paremmin valmennukseen osallistuneilla muistisairailla iäkkäillä ihmisillä verrokkiryhmään verrattaessa vielä puoli vuotta ryhmien päättymisen jälkeenkin.
  • Puolisoiden elämänlaatu parantui ryhmätoiminnan vaikutuksesta.
  • Kahden vuoden seurannassa valmennustoiminta oli kustannusneutraalia. 

Hyvien tulosten pohjalta olemme käynnistäneet Omahoitovalmennus-toimintaa Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen varoin. Omahoitovalmennus mainitaan Käypä hoito -suosituksessa (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2017).

Omahoitovalmennus-toiminnan tavoitteita:

  • Muistisairas ja hänen puolisonsa voimaantuvat
  • Hyvinvointi paranee
  • Rohkeus asettaa tavoitteita tulevaisuudelle vahvistuu
  • Osallisuus vahvistuu


Omahoitovalmennus-toiminnan esite, ole hyvä!
Omahoitovalmennus-toiminnan esite, ole hyvä!
988 KB, päivitetty 31.8.2018

Yhteyshenkilö
Laura Rautiainen, alueohjaaja (Lomalla 1.7. - 4.8.2019)
050 317 2562
laura.rautiainen a vtkl.fi
@RautiainenLaura  Omahoitovalmennus-koulutus_Kaavio_leveys_600px.png


Vanhustyön ammattilainen tai vapaaehtoistoimija: tule mukaan Omahoitovalmennus -koulutukseen!

Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää ja mentoroinnin eli työnohjauksellisen tuen ryhmänohjaukseen. Koulutukseen osallistujat aloittavat ensimmäisen Omahoitovalmennus -ryhmän ohjaamisen 3. koulutuspäivän jälkeen haluamallaan paikkakunnalla.

Omahoitovalmennus-ryhmä kokoontuu 8 ryhmäkertaa ja siihen osallistuu korkeintaan 8-10 pariskuntaa. Ohjaajia jokaisessa Omahoitovalmennus -ryhmässä on neljä (+ varaohjaaja), jolloin myös koulutukseen osallistutaan samalla kokoonpanolla.

Omahoitovalmennus-koulutukset toteutetaan keväällä 2019 Oulussa ja Seinäjoella (täynnä).

Keväällä 2020 koulutuksia on käynnistymässä Kouvolassa ja Turussa. 

Kouvolan Omahoitovalmennus-koulutukset ajankohdat ovat:
3.- 4.2., 19.3., 23.4. ja 20.5.2020. Kouluttajina toimivat Leena Hartikainen, Leena Laitsaari ja Marika Malja.

Turun Omahoitovalmennus-koulutuksen ajankohdat ovat: 21.-22.1., 3.3., 21.4. ja 26.5.2020. Kouluttajina toimivat Pia Kukkola ja Krista Toivonen. 

Koulutuksen kustannukset: 100 euroa vanhustyön ammattilaisille, vapaaehtoistoimijalle maksuton. Hinta sisältää lähiopetuspäivät, niiden tarjoilut sekä materiaalit. 

Hae koulutukseen ottamalla yhteyttä: Laura Rautiainen, alueohjaaja
050 317 2562
laura.rautiainen a vtkl.fi 

Laura Rautiainen ja Anu Jansson.jpeg

Alueohjaaja Laura Rautiainen ja Ystäväpiiri-toiminnan päällikkö Anu Jansson toivottavat tervetulleeksi koulutuksiin! Kysy lisää!