Vanhuksille ja omaisille

Järjestöt tuottavat valtakunnallisesti merkittävän määrän palveluja ikääntyneille ihmisille. Vanhustyön keskusliitolla on 340 jäsenyhteisöä, joista runsaat 200 tarjoaa erilaisia asumis-, hoito-, hoiva- ja kuntoutuspalveluita sekä kotipalvelua.

Noin 140 jäsenyhteisöä toimii muulla tavoin ikäihmisten hyväksi. Ne vuokraavat asuntoja, järjestävät ryhmä- ja virkistystoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, lomatoimintaa, neuvontaa ja koulutusta sekä toteuttavat edunvalvontaa, tutkimusta ja kehittämistyötä.

Keskusliiton jäseninä on myös useita eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöjä, jotka järjestävät erilaista toimintaa ympäri Suomen.

Tietoa Vanhustyön keskusliiton jäsenistön tuottamista palveluista ja muusta toiminnasta ikäihmisille löytyy helposti keskusliiton nettisivuilla olevan Palveluhaku-työkalun avulla. Haku soveltuu avuksi niin ikääntyneille ihmisille itselleen, omaisille kuin vanhustyön ammattilaisille sekä viranomaisille, kun tarvitaan tietoa vanhuspalvelujen tuottajista.

Palveluhaku-toiminnon kautta löydät palveluntuottajien ja muiden toimijoiden yhteystiedot sekä linkit heidän Internet-sivuilleen. Tietoa voi hakea kunnittain, maakunnittain ja eri palvelumuotoihin jaoteltuna.

Vanhustyön keskusliiton jäsenjärjestöt ovat kotimaisia toimijoita, jotka maksavat veronsa Suomeen. Yhdistykset ja säätiöt toimivat aatteelliselta pohjalta, jossa toimijoita yhdistää halu työskennellä ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Keskusliiton omaa palvelutoimintaa on veteraaneille ja ikääntyneille ihmisille suunnattu asuntojen korjausneuvonta, Ystäväpiiri-toiminta yksinäisyyden lievittämiseen sekä psykososiaalista hyvinvointia edistävä Senioritoiminta pääkaupunkiseudulla.Tietotekniikan pariin ikääntyneitä ihmisiä kannustaa SeniorSurf, jossa on rakennettu malli vertaisohjaajatoiminnan käynnistämiseksi nettiopastukseen. "Lupaan opastaa sinua" -lahjakortin sekä opastusmateriaalia voi maksutta tulostaa sivuilta: www.vtkl.fi/seniorsurf

Oman kunnan vanhuspalvelujen asiantuntijat neuvovat, kun avun tarvetta tulee itselle tai omaiselle. Palveluja ja tietoa voi kysyä suoraan myös jäsenyhteisöistä.

   

CA1A5888rajattu