Vapaaehtoistoiminta

Senioritoiminta välittää vapaaehtoisia kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten tueksi Helsingin alueella. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä ikääntyneiden hyvinvointia ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vapaaehtoistoiminta on maksutonta.

Vapaaehtoisen kanssa ulkoilemassa


Vapaaehtoistoiminnan muodot Senioritoiminnassa:

Ystävätoiminta
Ystävävapaaehtoinen on säännöllinen vierailija, joka voi olla keskustelukumppanina, ulkoiluseurana tai asiointiapuna tarpeen mukaan.

Saattaja-aputoiminta
Saattaja-apuna vapaaehtoinen saattaa ikääntynyttä ihmistä kertaluontoisesti esimerkiksi lääkärikäynnille, ostoksille tai muille asioille.

Lisäksi vapaaehtoisia on apuna Senioritoiminnan ryhmissä, juhlissa ja muissa tapahtumissa.

Vapaaehtoistoimintaa tehdään kunkin ihmisen tavallisin tiedoin ja taidoin, eikä se korvaa ammattilaisen tekemää työtä. Vapaaehtoiset eivät toimi kotipalvelun tehtävissä, omaishoitajan sijaisena, eivätkä käy vanhuksen puolesta kaupassa tai muilla asioilla.

Vapaaehtoisvälitys toimii Vanhustyön keskusliitossa Malmin kauppatie 26:ssa ja sitä hoitavat Senioritoiminnan toiminnanohjaajat.

Jos olet tekemässä vapaaehtoispyyntöä, ole ystävällinen ja käy ensin läpi ohjeet vapaaehtoispyynnön jättäjälle. Ohjeissa kerrotaan tarkasti, mitä tietoja vapaaehtoisvälityksessä tarvitaan.

Ohjeet Vapaaehtoispyynnon Jattajalle
36 KB, päivitetty 30.9.2014


Senioritoiminnan vapaaehtoisvälitys:

Päivystää puhelinnumerossa 09 3508 6044
tiistaisin klo 9-12 ja torstaisin klo 12-15. 

Kesäaikaan (1.6.-31.8.) keskiviikkoisin klo 9-15.

Senioritoiminnan VAPAAEHTOISTOIMINTA
354 KB, päivitetty 24.1.2018

Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena, löydät lisätietoa täältä: 

Haluatko vapaaehtoiseksi?

Senioritoiminnan vapaaehtoisvälitys
päivystää puhelinnumerossa
09 3508 6044 tiistaisin
klo 9-12 ja torstaisin klo 12-15. 
(Kesäaikaan 1.6.-31.8. keskiviikkoisin klo 9-15)

Tulosta esite tästä:

Senioritoiminnan VAPAAEHTOISTOIMINTA
Senioritoiminnan VAPAAEHTOISTOIMINTA
354 KB, päivitetty 24.1.2018


Haluatko vapaaehtoiseksi?


Materiaalia vapaaehtoistoiminnan ohjaajille: 

Surun käsittely vapaaehtoistoiminnassa - ohjaajan opas
261 KB, päivitetty 2.7.2014
Lahella Loppuun Asti Diasarja
426 KB, päivitetty 2.7.2014