Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisille

Senioritoiminta järjestää koulutustilaisuuksia ensisijaisesti Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöille sekä ryhmäkoon salliessa myös jäsenistön ja VTKL:n yhteistyökumppaneille. Sisältönä on hoitoa tukevan virikkeellisen arjen tukeminen ja erilaiset ryhmätoiminnat. Lisäksi Senioritoiminnasta on mahdollisuus kysellä koulutusta vapaaehtoistoiminnan organisointiin ja vapaaehtoisten voimauttaviin lisäkoulutuksiin.Senioritoiminta järjestää Helsingissä ryhmä- ja vapaaehtoistoimintaa kotona asuville ikääntyneille ihmisille. Toiminnanohjaajat kehittävät ja kokeilevat jatkuvasti erilaisia ryhmätoiminnan menetelmiä, malleja ja materiaaleja. Tätä kokemusta hyödynnetään koulutuksissa. Myös vapaaehtoistoiminnan organisoinnin valmentaminen perustuu Senioritoiminnassa ajan myötä kehitettyihin hyviin käytäntöihin.

Iloa ja oivalluksia hoivan arkeen - ideoinnin ja yhdessä oppimisen päivä

 • Soveltuu niin ammattilaisille kuin vapaaehtoisille, jotka osallistuvat ikääntyneen ihmisen hoivan arkeen.
 • Koulutusryhmään sopii noin 12 osallistujaa.
 • Sisältö koostuu erilaisista kokemuksellisista ja luovista menetelmistä.
 • Perehdytään Vahvike® -aineiston käyttöön ja sisältöihin sekä muihin virikemateriaaleihin.
 • Pohditaan hoivan arjen haasteita ja niihin ratkaisuja.
 • Lisää osallistujien työhyvinvointia ja antaa voimavaroja.
 • Koulutusta tarjotaan eri puolilla Suomea. Lisäksi koulutuspäivä voidaan suunnitella erikseen yhdelle tai useammalle jäsenyhteisölle. 
 • Hinnat: Kaikille jäsenyhteisöille avoin koulutus 60 €/ henk. sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvit sekä materiaalit. Erikseen yhdelle tai useammalle jäsenyhteisölle suunniteltu koulutustilaisuus 150€ + kouluttajien matkakulut, jolloin tilaaja vastaa koulutustilojen ja tarjoilujen kuluista.
 • Lisätietoja Anu Lintilä, anu.lintila a vtkl.fi

  Innostusta ryhmänohjaukseen – vertaistuellinen koulutuspäivä

  • Soveltuu niin ammattilaisille kuin vapaaehtoisille, jotka ohjaavat ryhmiä, erilaisia virkistystuokioita, virike- tai päivätoimintaa. Koulutusryhmään sopii noin 12 osallistujaa.
  • Sisältö antaa uusia ideoita ja menetelmiä ohjaukseen.
  • Perehdytään Vahvike® -aineiston käyttöön ja sisältöihin sekä muihin virike- ja ohjausmateriaaleihin.
  • Keskustellaan ryhmänohjauksen haasteista ja onnistumisista.
  • Antaa mahdollisuuden vertaistuellisiin keskusteluihin ja voimaantumiseen.
  • Koulutusta tarjotaan eri puolilla Suomea. Lisäksi koulutuspäivä voidaan suunnitella erikseen yhdelle tai useammalle jäsenyhteisölle. 
  • Hinnat: Kaikille jäsenyhteisöille avoin koulutus 60 €/ henk. sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvit sekä materiaalit. Erikseen yhdelle tai useammalle jäsenyhteisölle suunniteltu koulutustilaisuus 150€ + kouluttajien matkakulut, jolloin tilaaja vastaa koulutustilojen ja tarjoilujen kuluista.
  • Lisätietoja: Anu Lintilä, anu.lintila a vtkl.fi

  Yhdessä tekemisen iloa – vapaaehtoisten lisäkoulutus

  • Soveltuu lisäkoulutukseksi vapaaehtoisille, jotka toimivat kotona tai erilaisissa asumisyksiköissä asuvien ikääntyneiden ihmisten parissa.
  • Koulutusryhmään sopii noin 10–30 henkilöä ja se on kestoltaan 2-3 tuntia.
  • Sisältö koostuu materiaaleista ja ideoista, joita voidaan soveltaa yhteiseen tekemiseen ikääntyneen ihmisen kanssa tai ryhmän ohjaukseen. 
  • Perehdytään Vahvike® -aineiston käyttöön ja sisältöihin sekä muihin virike- ja ohjausmateriaaleihin.
  • Tilauskoulutus toteutetaan toiminnallisena ja se tarjoaa osallistujille virkistystä. 
  • Hinta: jäsenyhteisöille 30 €/ tunti + kouluttajien matkakulut, jolloin tilaaja vastaa koulutustilojen ja tarjoilujen kuluista.
  • Lisätietoja: Anu Lintilä, anu.lintila a vtkl.fi

  Toimivia käytäntöjä vapaaehtoistoiminnan organisointiin – vertaisohjaus

  • Soveltuu tahoille, jotka tarvitsevat tukea oman vapaaehtoistoiminnan organisointiin. Vertaisohjaus voidaan järjestää joko yhdelle työntekijälle tai työtiimille.
  • Ohjaus sisältää Senioritoiminnassa kehitettyjä malleja ja hyviä käytäntöjä, joiden pohjalta käydään keskustelua ja tuetaan kunkin tahon oman toiminnan ideointia ja kehittämistä.
  • Hinta: maksuton vertaisohjaus jäsenyhteisöille, josta veloitamme ohjaajan matkakulut
  • Lisätietoja: Anu Lintilä, anu.lintila a vtkl.fisanna.dufva a vtkl.fi

  Voimaa ja virkistystä Kohtaamistaiteen® luovasta kokemuksesta

  • Soveltuu kaikille ikääntyvien ihmisten kanssa toimiville: ammattilaisille, vapaaehtoisille ja omaisille.
  • Toiminnallinen sisältö antaa iloa, elämyksiä ja virkistystä moniaistisen Kohtaamistaiteen® kokemuksen kautta. 
  • Keskustellaan omista voimavaroista, aistien käytöstä ja esteettisyyden vaikutuksista.
  • Suunnittelemme yhdessä tarpeisiinne 3-4- tunnin hyvinvointituokion.
  • Hinta: Jäsenyhteisöille sisältäen materiaalikulut 120 € + ohjaajien matkakulut, jolloin tilaaja vastaa koulutustilojen ja tarjoilujen kuluista.
  • Lisätietoja: Anu Lintilä, anu.lintila a vtkl.fi

  Pienten ryhmien on mahdollista tulla tutustumaan Vahvike® -aineiston käyttöön ja materiaaleihin sekä muihin virike- ja ohjausmateriaaleihin Vanhustyön keskusliiton tiloihin Helsinkiin.
  Lisätietoja: Outi Mäki, outi.maki a vtkl.fi

  Vuoden 2019 koulutusten ajankohdat ja sijainnit:

  15 2 2019 Vahvike ja ryhmänohjaus vapaaehtoisille
  92 KB, päivitetty 7.1.2019
  28 3 2019 Tampere Iloa ja oivalluksia ryhmätoimintaan
  94 KB, päivitetty 7.1.2019
  4 4 2019 Jyväskylä Iloa ja oivalluksia ryhmätoimintaan
  93 KB, päivitetty 7.1.2019

  Ilmoittaudu koulutuksiin: Koulutukset ja tapahtumat


   

  Lisätietoja koulutuksista

  Senioritoiminta

  Anu Lintilä
  Vastaava toiminnanohjaaja
  050 572 2830

  Meeri Falck
  Toiminnanohjaaja
  050 572 2826

  Minna Kuusela
  Toiminnanohjaaja
  050 572 2829

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi (at) vtkl.fi

  Kädet kertovat

   

  Siirry tapahtumat ja koulutukset sivulle tästä linkistä:

  Senioritoiminta

  DSC 4941
  Osallistujan haastattelu
  317 KB, päivitetty 1.9.2017