Iloa ja oivalluksia! Koulutusta vanhustyön ammattilaisille, ryhmänohjaajille ja vapaaehtoisille

Koulutukset on tarkoitettu järjestö- ja yhdistystoimijoille sekä kuntien ja seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille. Koulutusta tarjotaan eri puolilla Suomea. Lisäksi koulutuspäivä voidaan suunnitella erikseen tilauksesta yhdelle tai useammalle yhteisölle.

Ammattihenkilöstön koulutukset perehdytään erilaisiin ryhmätoiminnan menetelmiin ja materiaaleihin. Niissä saa tietoa virikkeelliseen hoivan arkeen ja erilaisiin ryhmä- ja päivätoiminnan järjestämiseen.

Lisäksi Senioritoiminnasta on mahdollisuus kysellä koulutusta vapaaehtoistoiminnan organisointiin ja vapaaehtoisten voimauttaviin lisäkoulutuksiin.

Kaikissa koulutuksissa esitellään Vahvike.fi-aineistopankin käytön mahdollisuuksia.Senioritoiminta järjestää Helsingissä ryhmä- ja vapaaehtoistoimintaa kotona asuville ikääntyneille ihmisille. Toiminnanohjaajat kehittävät ja kokeilevat jatkuvasti erilaisia ryhmätoiminnan menetelmiä, malleja ja materiaaleja. Tätä kokemusta hyödynnetään koulutuksissa. Myös vapaaehtoistoiminnan organisoinnin valmentaminen perustuu Senioritoiminnassa ajan myötä kehitettyihin hyviin käytäntöihin.

Ryhmänohjaajille

 • Ryhmänohjaajille suunnatut koulutukset soveltuvat erilaisia iäkkäiden ihmisten ryhmiä ja päivätoimintaa ohjaaville.
 • Koulutuksissa perehdytään erilaisiin ryhmätoiminnan menetelmiin ja materiaaleihin sekä perehdytään Vahvike® -aineiston käyttöön ja sisältöihin sekä muihin virikemateriaaleihin. Koulutuspäivä on toiminnallinen, jolloin osallistuja saa oman kokemuksen erilaisten menetelmien käyttämisestä.
 • Koulutusryhmän kokemusten jakaminen niin uusimpien ideoiden kuin haastavien ryhmätilanteiden osalta tarjoaa mahdollisuuden jakaa omia kokemuksia ja osaamisia. Vertaistuki on koulutuksessa merkittävässä roolissa.
 • Ryhmänohjaajien koulutukset tarjoavat innostusta ja ideoita arjen iloksi!

  Hoivan arjen ammattilaisille 

  • Hoivan arjen ammattilaisille suunnatuissa koulutuksissa perehdytään erilaisiin virikkeellisiin menetelmiin, joita voi soveltaa helposti hoivan arjessa. Tarkoituksena on tarjota oivalluksia menetelmistä, jotka eivät aina vaadi runsaasti aikaa tai rahaa.
  • Koulutus tarjoaa mahdollisuuden vertaistuellisiin keskusteluihin, ideoiden jakamiseen ja haasteiden ratkaisemiseen.
  • Koulutuksissa perehdytään Vahvike® -aineiston käyttöön ja sisältöihin sekä muihin virikemateriaaleihin.
  • Hoivan arjen ammattilaisille suunnatut koulutukset antavat iloa, oivalluksia ja voimaantumista!

   Vapaaehtoisille

  • Senioritoiminnan tarjoamat vapaaehtoisten lisäkoulutukset soveltuvat vapaaehtoisille, jotka toimivat kotona tai erilaisissa asumisyksiköissä asuvien ikääntyneiden ihmisten parissa.
  • Koulutuksen sisältö koostuu materiaaleista ja ideoista, joita voidaan soveltaa yhteiseen tekemiseen ikääntyneen ihmisen kanssa tai ryhmän ohjaukseen. Lisäksi perehdytään Vahvike® -aineiston käyttöön ja sisältöihin.
  • Vertaistuellisissa keskusteluissa pohditaan ratkaisuja haastaviin tilanteisiin ja jaetaan onnistumisen kokemuksia sekä ideoita.

  Vapaaehtoistoimintaa organisoiville

  • Koulutusta järjestetään vertaisohjauksena.
  • Soveltuu tahoille, jotka tarvitsevat tukea oman vapaaehtoistoiminnan organisointiin. Vertaisohjaus voidaan järjestää joko yhdelle työntekijälle tai työtiimille.
  • Ohjaus sisältää Senioritoiminnassa kehitettyjä malleja ja hyviä käytäntöjä, joiden pohjalta käydään keskustelua ja tuetaan kunkin tahon oman toiminnan ideointia ja kehittämistä.

  Koulutusten hinnat:

  Koko päivän koulutuksen

  • hinta on 60€/ henk. Kesto on 7,5 tuntia sisältäen lounas- ja kahvitauon. Hinta sisältää päiväkahvit ja materiaalit. Lounas on omakustanteinen.

  Erikseen yhdelle tai useammalle yhteisölle suunniteltu koulutus

  • hinta on 150€/kuuden tunnin koulutus + kouluttajien matka- ja majoituskulut. Tilaaja vastaa koulutustilojen ja tarjoilujen kuluista.
  • hinta on 100€/neljän tunnin koulutus + kouluttajien matka- ja majoituskulut. Tilaaja vastaa koulutustilojen ja tarjoilujen kuluista.

  Vanhustyön keskusliitto pidättää itsellään oikeuden muuttaa koulutustilaisuuksien sisältöjä ja hintoja.

  Vuoden 2019 koulutusten ajankohdat ja sijainnit:

  Helsinki 4 10 2019 Iloa ja oivalluksia hoivan arkeen
  158 KB, päivitetty 7.6.2019
  24 10 2019 Joensuu Iloa ja oivalluksia ryhmätoimintaan
  92 KB, päivitetty 7.6.2019
  14 11 2019 Pori Iloa ja oivalluksia ryhmätoimintaan
  92 KB, päivitetty 7.6.2019

  Ilmoittaudu koulutuksiin: Koulutukset ja tapahtumat


   

  Lisätietoja koulutuksista

  Senioritoiminta

  Anu Lintilä
  Vastaava toiminnanohjaaja
  050 572 2830

  Meeri Falck
  Toiminnanohjaaja
  050 572 2826

  Minna Kuusela
  Toiminnanohjaaja
  050 572 2829

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi (at) vtkl.fi 

  Kädet kertovat

  Pienten ryhmien on mahdollista tulla tutustumaan Vahvike® -aineiston käyttöön ja materiaaleihin sekä muihin virike- ja ohjausmateriaaleihin Vanhustyön keskusliiton tiloissa Helsingissä.

  Lisätietoja: Outi Mäki, 
  etunimi.sukunimiouti.maki a vtkl.fi">@vtkl.fi

  Siirry tapahtumat ja koulutukset sivulle tästä linkistä:

  Senioritoiminta

  DSC 4941
  Osallistujan haastattelu
  317 KB, päivitetty 1.9.2017