Uutisarkisto 2014

Helsingin Sanomissa (16.12.) kerrotaan korjausrakentamisesta ja sen kannattavuudesta. Korjausneuvonnan avulla pystytään edistämään ja pidentämään ikääntyvien ihmisten kotona-asumisen mahdollisuuksia.
Kannanotto ehdotukseen rahapelitoimijoiden yhdistämisestä
Senioritoiminta välittää vapaaehtoisia kotona asuvien ikäihmisten tueksi. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä ikääntyneiden hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua.
Esteettömyydestä johtuvat kerrostalojen rakentamiskustannukset ovat alhaiset suhteessa niistä saataviin hyötyihin, käy ilmi ympäristöministeriön tilaamasta selvityksestä. Kustannukset pysyivät esimerkkitapauksissa maltillisina myös, kun tehtiin määräysten mukaisen perustason ylittäviä esteettömyysratkaisuja. Rakentamismääräykset koskevat uudisrakentamista ja soveltuvin osin korjausrakentamista.
Vanhuspalveluissa työskentelevät pitävät teknologiaa hyödyllisenä osana työtään. He näkevät, että teknologian käyttö hoitotyössä parantaa ikääntyneiden turvallisuutta. Teknologian avulla henkilökunta katsoo pystyvänsä paremmin vastaamaan ikääntyneiden tarpeisiin, ja myös hoidon laadun nähdään parantuvan.
Tuoreessa Halo-lehdessä (valtakunnallinen hankintojen ammattilehti) Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin puhuu julkisista hankinnoista.
Nyt on helppo valita joululahja ja olla samalla hyödyksi. Vanhustyön keskusliitto on tehnyt ilmaiseksi ladattavan joululahjakortin, jossa lahjan antaja lupaa antaa aikaansa nettiopastukseen. Joululahjakortissa yhdistyvät hyöty, hupi ja yhdessä tekeminen.
Elämme keskellä suurta muutosta – Teknologia on läsnä kaikkialla, ja yhteiskunnan palvelut ja toiminnot siirtyvät yhä enemmän sähköiseen muotoon. Miten teknologinen murros vaikuttaa iäkkäimpien kansalaisten elämään? KÄKÄTE‐projektin juhlaseminaarissa Ikäihmiset teknologiamaailmassa tänään ja tulevaisuudessa 2.12. Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä eri alojen asiantuntijat pohtivat miten teknologia näkyy ikäihmisten arjessa, millaista on hyvä teknologia ja minkälaisten haasteiden edessä olemme.
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Lahden kaupunki järjestävät yhteistyössä Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen, Vanhustyön keskusliiton ja Kone Hissit Oy:n kanssa asuinkiinteistöjen esteettömyyttä, korjausrakentamista ja hissien rakentamista sekä suunnitelmallista kiinteistönpitoa käsittelevän kuuden tilaisuuden seminaarisarjan loppuvuoden ja ensi kevään aikana.
HYVÄ on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) strateginen ohjelma hoito- ja hoivapalvelualan työ- ja elinkeinopoliittiseksi kehittämiseksi. Ohjelman tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen edellytyksiä ja toimialan kehittymistä kasvavaksi ja kansainvälistyväksi alaksi
Vanhustyön keskusliitto sai vastaanottaa keskiviikkona 19.11.2014 iloisen joululahjayllätyksen. Teknologisia ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle tuottava Caverion lahjoitti yhtiön joululahjoihin tarkoitettuja varoja 5 000 euroa keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnalle.
Zonta International Piiri 20 keräsi Sisarta ei jätetä -kampanjalla yhteensä 161 500 euroa iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseen. Summan loppuosa lahjoitettiin Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnalle 17.11.2014 Helsingissä. Avustusta suunnataan Ystäväpiiri-ryhmien omatoimisille jatkotapaamisille.
Kansallista pelipäivää vietetään lauantaina 15.11.2014. Teemapäivän tavoitteena on saada aikuiset ja lapset pelaamaan yhdessä. Näin pelaamiseen liittyvät ennakkoluulot muuttuvat omiksi kokemuksiksi.
Vanhustyön keskusliitto on mukana Innokampuksen Tartu Ideaan Online -kilpailussa, jonka tavoitteena on löytää tuoreita keksintöjä ja innovaatioita yhteisen menestyksen rakentamiseksi. Kilpailu on suunnattu toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.
Tänään vietetään ruotsalaisuuden päivää. On tärkeää, että ikääntyvät ihmiset saavat palvelua omalla äidinkielellään.
On tärkeää, että jokainen organisaation eri tehtävissä toimiva henkilö tuntee oman työnsä tavoitteet ja konkreettiset keinot eettisesti hyvään toimintaan. Erityisen tärkeää tämä on sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.
Vanhustyön keskusliitossa tehty selvitys osoittaa, että korjausneuvonnan avulla on pystytty merkittävästi edistämään ja pidentämään veteraaniväestön kotona-asumisen mahdollisuuksia. Yhteiskunnan kannalta kotona asumisen pidentäminen tuo isoja säästöjä.
Vanhustyön keskusliitto on osallistunut sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään kuulemiseen lakimuutoksesta, joka koskee Lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. 3.10.2014 ministeriölle jättämässään lausunnossa keskusliitto pitää tärkeänä, että laitoshoidon määrittelyä täsmennetään. Vanhuspalvelulaiksi kutsutun lain nimi pitäisi samalla muuttaa.
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Lahden kaupunki järjestävät yhteistyössä Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen, Vanhustyön keskusliiton ja Kone Hissit Oy:n kanssa asuinkiinteistöjen esteettömyyttä, korjausrakentamista ja hissien rakentamista sekä suunnitelmallista kiinteistönpitoa käsittelevän kuuden tilaisuuden seminaarisarjan loppuvuoden ja ensi kevään aikana.
Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta, Zonta International Piiri 20 sekä Suomen Kansallisteatteri tarjoavat Vieraskirja-esityksiä Ystäväpiiri-ryhmille, heidän omaisilleen ja Ystäväpiiri-toiminnasta kiinnostuneille. Vieraskirja-esitys on myös mukana Ystäväpiiri-ohjaajien lisäkoulutuksissa. Maksuttomia tapahtumia järjestetään pääkaupunkiseudulla, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella.
Valtakunnalliseen Vanhustenpäivän pääjuhlaan osallistui Mikkelissä yli 500 vierasta.
Peruspalveluministeri Susanna Huovinen pitää tärkeänä sitä, että iäkkäät ihmiset otetaan mukaan suunnittelemaan juuri heille sopivia palveluja.
Vanhustenpäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietettiin Mikkelissä.
Vanhustyön keskusliitto ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen palkitsivat Heinolassa toimivan Jyränkölän Setlementin kehittämän vanhusten saattohoitomallin Vuoden 2014 vanhustekona. Esityksiä palkitsemiseen tuli yhteensä 30.
Vanhustyön keskusliiton organisoimaa Valtakunnallista vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään jälleen lokakuussa 5.–12.10. monin eri tapahtumin. Tämän vuoden teemana on Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.
Videon on tehnyt Kirjastokaista.
Tänään TV 1:llä klo 21 jatkuu Hoivakoti kuntoon – A-studion sarja vanhustyön mullistuksesta.
Arvokas vanhuus näkyy huolenpidon ja arvostamisen lisäksi siinä, että ikääntyvät ihmiset saavat vaikuttaa mm. omaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Kunnioittavaan kohteluun kuuluu, että ihminen tulee kuulluksi.
Hyvän Iän Hyväksi -kannustuspalkinto jaettiin Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Hyvä Ikä -messujen avajaispäivänä torstaina 25.9. Viidentuhannen euron arvoisen palkinnon saí tänä vuonna Aira Samulin. Palkinnonsaajan valitsi maalaislääkäri Tapani Kiminkinen, joka itse sai vastaavan palkinnon vuonna 2009.
Suomalaiset ovat huolissaan mielenterveyspalveluiden riittävyydestä ja siitä, miten asiakkaana oleminen leimaa kielteisesti iäkästä ihmistä.
Pohdintoja ikääntymisestä on Eloisa ikä -ohjelmakoordinaation uusi julkaisukanava ikääntymisestä kiinnostuneille.
Tunnetko oman kuntosi, osaatko käyttää liikkumisen apuvälineitä? Miten lihaskunto kehittyy ja miten sitä ylläpidetään? Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa syyskuussa pidettävä Hyvä Ikä -messutapahtuma kannustaa ikäihmisiä liikkeelle ja antaa siihen hyvät neuvot ja vinkit. Uusi Terve Aikuinen -tapahtuma samassa yhteydessä laajentaa tarjontaa myös työikäisille.
Tutkimusten mukaan joka neljäs yli 60-vuotias nainen joutuu vuosittain lähisuhteissaan kaltoinkohdelluksi. Kaltoinkohtelija on useimmiten oma puoliso tai aikuinen lapsi. Poliisille ilmoitettiin vuonna 2013 yli 60 -vuotiaisiin kohdistuvia väkivaltarikoksia vuonna yli 1600.
Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen hakevat ehdokkaita Vuoden vanhusteko 2014 -palkinnon saajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 19.6.2014.
Tule mukaan kampanjoimaan ikääntyneiden kaltoinkohtelua ja väkivaltaa vastaan. Kansainvälistä World Elder Abuse Awereness Day -kampanjapäivää vietetään vuosittain 15. kesäkuuta.
Vanhusjärjestöjen kannanotto hankintalain uudistamistyöhön 19.5.2014: Vanhusten ihmisoikeudet, vanhenemisen arvostaminen ja palvelujen laatu on nostettava keskiöön.
Vanhustenviikolla tiistaina 7.10.2014 järjestetään kansallinen SeniorSurf-päivä, jolloin ikäihmiset ja tietotekniikka kohtaavat näkyvästi. Viime vuonna päivä järjestettiin ensimmäistä kertaa ja monet toimijat sekä ikäihmiset löysivät toisensa runsaslukuisesti tietoteknisen opastuksen äärellä. Nyt haastamme eri organisaatioita kuten pankkeja ja yrityksiä mukaan päivään!
Vanhustyön keskusliiton Aluefoorumit käynnistyvät toukokuussa. Vanhustyön aluefoorumit tarjoavat kunnille, vanhusneuvostoille ja ikäihmisten parissa toimiville järjestöille tilaisuuden kohdata ja verkottua paikallisesti ja alueellisesti. Keskusliitto korostaa eri toimijoiden yhteistyön tärkeyttä hyvän vanhustyön edistämiseksi.
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen lahjoitti jälleen 5 000 € Vanhustyön keskusliitolle, jaettavaksi liiton jäsenyhteisöille vanhusten virkistystoimintaan. Lahjoitussumma jaettiin hakemusten perusteella viitenä 1 000 euron suuruisena virkistysstipendinä, toimintatonnina. Tänä vuonna huomioitiin erityisesti toiminta ja tapahtumat, jotka edistävät ikäihmisten ulkoilumahdollisuuksia.
Vanhustyön keskusliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu terveystieteiden tohtori Satu Helin. Hän on väitellyt tohtoriksi gerontologian ja kansanterveyden oppiaineesta ja toiminut vanhuspalveluihin liittyvissä johtamis- ja kehittämistehtävissä. Vanhustyön keskusliiton valtuusto päätti valinnasta tänään.
Vanhustyön keskusliiton hallitus vahvisti keskusliiton EU-vaaliteesit tämänpäiväisessä kokouksessaan.
KÄKÄTE-projekti on julkaissut uuden oppaan Apua paikalle – Kooste avunpyyntöjärjestelmistä.
Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen etsivät ehdokkaita Vuoden vanhusteko 2014 -palkinnon saajaksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Palkinto on jaossa nyt seitsemättä kertaa. Sen avulla halutaan kannustaa vanhustyön menetelmien kehittämiseen ja nostaa vanhustyön arvostusta.
Suuri osa yli 75-vuotiaista uskoo oppivansa käyttämään tietotekniikkaa, kunhan saa siihen oikeanlaista opastusta. Kaikki eivät kuitenkaan koe tarvitsevansa tai eivät halua opetella käyttämään uutta tekniikkaa.
SOSTEn vaalitavoitteissa korostetaan hyvinvointitalouden Eurooppaa - hyvinvoivia ihmisiä ja hyvinvoivaa taloutta.
Vanhustyön keskusliiton puheenjohtajan Markku Lehdon kirjoitus Helsingin Sanominen vieraskynässä 22.2.2014.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia järjestivät helmikuussa monitieteellisen konsensuskokouksen, jonka aiheena oli vanhuuskuolema. Konsensuskokouksessa eri alojen asiantuntijoista koottu paneeli laati kokouksessa pidettyjen alustusten ja yleisön esiin nostamien asioiden pohjalta konsensuslausuman koskien vanhuuskuolemaa. Vanhustyön keskusliitosta oli edustus konsensuskokouksessa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jaon vuodelle 2014. Raha-automaattiyhdistyksen voittovaroista jaettiin avustuksia tänä vuonna sosiaali- ja terveysalan järjestölle yhteensä 308 miljoonaa euroa 797 hakijalle yhteensä 1676 kohteeseen.
Useimmille jää eläkkeestä ylimääräistä - Rahalla eläkeläiset hankkivat kokemuksia ja ylläpitävät kuntoa, kertoo Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tekemä tuore tutkimus. Tutkimus julkistettiin Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton yhteisessä iAreena-tapahtumassa Helsingissä tänään.
Vanhusten asuntojen muutostöihin on saatavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusten hakuaika on meneillään ja päättyy 27.3.2014. Tukien tarkemmista ehdoista kannattaa soittaa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojille. Korjausneuvojat avustavat hakemusten tekemisessä.
Elämänkulku notkistuu ja iän merkitykset muuttuvat. Haluaako kukaan olla vanha? Entä kuka kuuluu nuorisoon? Mitä eri-ikäiset ihmiset ajattelevat toisistaan ja elämänmenosta? Syntyykö ikäpolvien välille konflikteja vai ikäpolvitajua? Vanhustyön keskusliiton Elämänkulku- ja ikäpolvet -hankkeen päätösseminaari pidetään Helsingissä tänään.
Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta järjestää vapaaehtoistoiminnan kurssin maaliskuussa.