Uutisarkisto 2012

Vanhustyön keskusliiton Neljän polven treffit -kampanjan päätösjuhlassa Helsingissä julkistettiin tänään Neljän polven treffit -kilpailun voittajat. Kampanjavuoden ajan on ollut käynnissä kilpailu, jolla on haettu erilaisia tapoja eri-ikäisille ihmisille olla ja toimia yhdessä.
Neljän polven treffit -kampanja järjestää joulukuussa 19.12. Helsingissä päätösjuhlan, jossa käydään läpi kampanjavuoden tapahtumia, pohditaan ikäpolvitoiminnan tulevaisuutta ja myös palkitaan kampanjaan osallistunutta toimintaa.
Vanhustyön keskusliitto järjestää vapaaehtoistoiminnan kurssin maaliskuussa Malmilla keskusliiton toimitiloissa, os. Malmin kauppatie 26 (3. krs), Malmi.
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) kyselyn mukaan eri-ikäiset ikäihmiset käyttävät erilaisia tapoja laskuja maksaessaan. Alle 70-vuotiaista 86,8 % ilmoittaa käyttävänsä verkko-pankkia, mutta vanhemmissa ikäryhmissä verkkopankin käyttö on selvästi muuta väestöä vähäisempää. 70–84-vuotiaista 52 % maksaa verkkopankissa, mutta yli 85-vuotiaista vastaajista vain muutama. Suoraveloituksen käyttö on ikäihmisillä yleistä, ja sitä pidetään hyvänä ja toimivana maksutapana.
Vanhustyön keskusliiton valtuusto kokoontui puheenjohtaja Markku Lehdon johdolla 22.11.2012. Valtuusto valitsi liiton hallitukseen kahdeksan jäsentä. Uusi hallitus aloittaa liittokokouksessa valitun liiton puheenjohtajan, ylijohtaja Elli Aaltosen johdolla kolmivuotisen toimikautensa vuoden 2013 alusta.
Viisitoista suomalaisten isoäitien valmistamaa perinneleivonnaista esitellään eurooppalaisessa Grandma’s Design -hankkeessa. Mukana on isoäitejä myös Alankomaista, Belgiasta, Italiasta ja Turkista.
Vanhustyön keskusliiton Neljän polven treffit -kampanja järjestää Menu-messujen yhteydessä kahvilatreffit Vanhalla Ylioppilastalolla 28.11. klo 13-18.
Ikäihmiset suhtautuvat myönteisesti uuteen teknologiaan arjen apuna. Tämä käy ilmi Ikääntyminen ja asuminen 2012 -kyselytutkimuksesta, jolla KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) selvitti iäkkäiden suomalaisten asumistoiveita ja -tarpeita. Kysely teetettiin TNS Gallupilla yhteistyössä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin (KIRA-foorumin) kanssa.
OTK, varatuomari Anja Karvonen-Kälkäjä pureutuu väitöstutkimuksessaan asiakkaan vaikuttamismahdollisuuksiin silloin, kun kunta hankkii lakisääteisiä palveluja hankintalain mukaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Tutkimuksen keskeinen kysymys on vanhuksen vaikuttamismahdollisuus omiin palveluihinsa.
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ja Kansalaisareena ry sekä Metsähallitus ovat käynnistäneet lokakuussa kampanjan vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden nostamiseksi. Kampanja huipentuu Vapaaehtoisten päivään 4.12.
Kela ja Vanhustyön keskusliitto ovat tehneet yhteistyötä kuntoutushenkilöstön koulutuksen kehittämisessä ns. IKKU-hankkeessa. Vanhustyön keskusliiton asiantuntijat suunnittelivat ja toteuttivat gerontologisen kuntoutuksen hankkeeseen palvelutuottajakohtaisen koulutuksen ja mentorohjauksen keskusliitossa kehitetyn mallin mukaisesti.
Omaishoito koskettaa lähes jokaista ihmistä jossain vaiheessa elämää. Omaistaan hoitaa paljon suurempi joukko kuin on omaishoidon tuen saajia – selvitysten mukaan noin miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään.
Vanhustyön keskusliitto on mukana Innolukion oppimisympäristöhankeessa, joka on ideakilpailu kaikille Suomen lukiolaisille. Vanhustenviikolle on annettu oma ideointitehtävä. Kilpailuaika päättyy 14.12.2012.
Vuoden 2012 vanhustekona palkittiin kulttuurisilla menetelmillä toteutettu sukupolvien välinen yhteistyö ja kohtaaminen.
Valtakunnallisen vanhustenpäivän juhlan puheissa nousi esille kaksi teemaa; sukupolvien välinen vuorovaikutus ja huoli ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnista.
Rikoksentorjuntaneuvosto on julkaissut ikääntyneelle väestölle tarkoitetut turvaohjeet, joissa konkreettisesti neuvotaan, miten toimien voi itse vähentää rikoksen uhriksi joutumisen riskiä. Rikoksentorjuntaneuvosto toivoo, että oppaan avulla lähipoliisi, vanhusjärjestöt ja muut keskeiset tahot voisivat yhteistyössä jakaa tätä tietoa senioreille turvallisuuden lisäämiseksi.
Euroopan unionissa vietetään nyt aktiivisen ikääntymisen teemavuotta. Vuoden järjestäminen ja sen lukuisat tapahtumat ovat yksi tapa, jolla EU-maat valmistautuvat demografiseen muutokseen. Eurooppa ikääntyy vauhdilla: yli 65-vuotiaiden osuuden ennustetaan kasvavan 17 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä.
Ikäihmisille suunnattu kirjoituskilpailu "Hyvän iän hyväksi" sai 60 vuotta täyttäneiden harrastajakirjoittajien keskuudessa suuren suosion. Kilpailuun osallistui 600 runoilijaa, ja parhaat runot valittiin yli 3000 tekstin joukosta.
Vanhustenpäivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina 7.10. ja vanhustenviikkoa 7.-14.10. Vanhustyön keskusliitto on nimennyt viikon teemaksi Yhdessä vahvempia – Starkare tillsammans! Aihe liittyy eurooppalaiseen Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien väliseen teemavuoteen. Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidetään Järvenpäässä, jossa juhlapuhujana on presidentti Tarja Halonen.
Hyvä ravitsemustila edistää aivoterveyttä, ylläpitää toimintakykyä, hidastaa sairauksien pahenemista ja parantaa elämänlaatua. Ravitsemuksesta huolehtiminen kuuluu iäkkäiden hyvään hoitoon. Hoitokodeissa ja kotihoidossa ruokailuhetket rytmittävät päivää.
Jo kymmenettä kertaa järjestettävä vanhustyön ja ikäihmisten Hyvä Ikä 12 ja sen rinnalla uutena teema-alueena nähtävä Hyvä Ruoka 12 tarjoavat reippaita ja terveellisiä ideoita alkavaan syksyyn.
Vanhustyön keskusliitto vastaanotti tänään perjantaina Euroopan parlamentin myöntämän Euroopan kansalaisen palkinnon 2012. Palkitsemistilaisuus pidettiin Helsingissä ja palkintomitalin luovutti europarlamentaarikko Hannu Takkula.
Yleisö voi liittyä lauluun, kun UMO jazzorkesteri ja Sulasolin kuorot esittävät ikärajatonta musiikkia kaikenikäisten konsertissa Helsingin sydämessä Taiteiden yönä 23.8. Mamma mia!
Zonta-järjestön Sisarta ei jätetä -kampanja keskittyy tukemaan Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toimintaa. Kampanjassa myydään neljän tunnetun taiteilijan työn pohjalta luotuja kirjeensulkijamerkkejä, joita kutsutaan Ystävyyssineteiksi. Merkit julkistetaan heinäkuussa Porin SuomiAreenalla. Kirjeensulkijamerkkejä myydään kautta Suomen 61 zontakerhon jäsenten toimesta.
Euroopan parlamentti myöntää vuosittain Euroopan kansalaisen palkinnon merkittävällä tavalla Euroopan hyväksi toimineille kansalaisille tai yhteisöille. Tänä vuonna otettiin erityisesti huomioon Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 2012.
Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelmassa etsitään muotoilun avulla uusia ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka helpottavat ja rikastuttavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Julkishallinnon organisaatioilla ja kolmannen sektorin toimijoilla on mahdollisuus saada muotoilija avukseen omien haasteidensa ratkaisuun. Hakuaika ohjelmaan on 11.6.–10.8.2012.
Kahden vuoden välein pohjoismaisen gerontologiayhdistyksen (NGF) kongressin yhteydessä jaettava pohjoismainen gerontologiapalkinto (Sohlberg Nordic Prize in Gerontology 2012) luovutettiin 10.6.2012 Kööpenhaminassa professori, geriatrian erikoislääkäri Kaisu Pitkälälle Helsingin yliopistosta. Palkinto annetaan ansioituneelle pohjoismaiselle tutkijalle tunnustuksena merkittävästä ja pitkäjänteisestä tutkimustyöstä gerontologian ja geriatrian alueella.
Perjantaina 15.6.2012 vietetään kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaista kampanjapäivää. World Elder Abuse Awareness Day -kampanjapäivää vietetään seitsemättä kertaa International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) aloitteesta. Päivän aikana järjestetään eri puolilla maailmaa tapahtumia, joiden tarkoituksena on nostaa ikääntyviin kohdistuva väkivalta ja sen ehkäisy huomion keskipisteeksi.
Zonta International on kansainvälinen naisjärjestö, joka tukee erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa maailmanlaajuisesti. Suomen zontien kampanjoilla tuetaan myös kotimaisia kohteita. Zonta Piiri 20 käynnisti keväällä yhteistyön Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan kanssa. Ystäväpiiri-toiminta on keskittynyt ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen.
Ikääntyneiden kotona-asuvien muistisairaiden henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa liikunnallisen kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeen ( 2008 – 2012 ) tuloksia esiteltiin Kansaneläkelaitoksen järjestämässä seminaarissa 23.5. Seminaarin aineisto on nähtävissä Kelan sivuilla osoitteessa www.kela.fi/tapahtumat.
Ensi syyskuussa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa pidettävillä Hyvä Ikä -messuilla liikutetaan sekä kehoa että mieltä. Ensimmäistä kertaa messuille toteutettava Runoklinikka kirjailijavieraineen tarjoaa hyvää oloa ja terveyttä runoudesta. Liikuntatorilla voi osallistua rollaattorikouluun.
KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) on tuottanut tallenteen senioriteatteri-ryhmä Kutkutuksen esityksestä Ikäihminen kohtaa teknologian. Tallenteen ensiesitys on Cities for All -näyttelyssä torstaina 24.5. Musiikkitalossa.
Neljän polven treffit -haastekampanjan kesän teemana on liikunta.
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisema Asunnon lukitusopas antaa selkeät ja kattavat perustiedot kodin lukituksesta. Opas esittelee turvallisia ja helppokäyttöisiä Suomen markkinoilla olevia lukitusratkaisuja. Perinteisten mekaanisten lukkojen ja avainten lisäksi kerrotaan erilaisista arkea helpottavista ratkaisuista, muun muassa sähköisestä lukituksesta.
Valtakunnallista vanhustenpäivää ja –viikkoa vietetään jälleen lokakuussa 7.-14.10. Tämän vuoden teemana on Yhdessä vahvempia – Starkare tillsammans! Aihe liittyy eurooppalaiseen Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien väliseen teemavuoteen.
Kaikenikäisten kevätkarnevaali kokosi yli 600 eri-ikäistä kävijää Helsingin kaupungintalolle sunnuntaina 29.4. Karnevaalista jäi iloinen mieli, siellä viihtyivät niin lapset ja heidän vanhempansa kuin varttuneempikin väki, kiteyttää Neljän polven treffit -kampanjan vetäjä, Marja Saarenheimo.
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen lahjoitti joulutervehdysvarojaan Vanhustyön keskusliitolle jaettavaksi edelleen liiton jäsenyhteisöille vanhusten virkistystoiminnan järjestämiseen. Yhteensä 5 000 euron suuruinen lahjoitussumma päätettiin jakaa hakemusten perusteella viitenä 1 000 euron suuruisena virkistysstipendinä, ns. toimintatonnina. Hakemusten määrä oli ennätyksellisen suuri 76 kappaletta.
Vanhustyön keskusliitto ja sen jäsenyhteisöt vetoavat kaikkiin tuleviin kuntapäättäjiin. Kuntien velvollisuus on huolehtia siitä, että vanhukset saavat tarvitsemansa palvelut. Epäkohtiin on puututtava ja ne on korjattava pikaisesti. Vanhusten itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa on kunnioitettava kaikissa tilanteissa. Vanhustyön keskusliitto pitää välttämättömänä, että:
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa Teknologia avuksi henkilöiden ja asioiden paikantamisessa esitellään Suomen markkinoilla olevia GPS-paikannuslaitteita, niiden toimintaperiaatteita sekä niihin liittyvien palvelujen tarjoajia. Kyseessä on ensimmäinen selkeä ja yleistajuinen opas paikannuslaitteista. Se antaa myös vihjeitä siitä, mitä asioita on hyvä huomioida laitteita hankittaessa.
Tanssia, muotia, taikuutta, muun muassa tätä kaikkea on tarjolla sunnuntaina 29.4. Kaikenikäisten kevätkarnevaaleissa Helsingin kaupungintalolla. Karnevaali on osa kansainvälistä sukupolvien välisen solidaarisuuden Eurooppa-päivää ja sen järjestää Vanhustyön keskusliiton Neljän polven treffit -kampanja yhdessä Helsingin kaupungintalon kanssa.
Jäsenjärjestöt valitsivat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n luottamushenkilöt kokouksessaan 29.3. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. Varapuheenjohtajiksi valittiin Pirkko Karjalainen Vanhustyön keskusliitosta ja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseurasta.
Hyvän iän hyväksi -palkinto kannustaa kirjoittamaan runoja.
Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -avustusohjelman käynnistysseminaari pidettiin Helsingissä perjantaina 23.3. Vuosiin 2012–2017 ajoittuva ohjelmakokonaisuus luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle ja mielekkäälle tekemiselle.
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen tukee jälleen vanhusten virkistystoimintaa. Ilmarinen on lahjoittanut joulutervehdysvarojaan Vanhustyön keskusliitolle, jaettavaksi edelleen liiton jäsenyhteisöille vanhusten virkistystoimintaa varten
Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen hakevat ehdokkaita Vuoden vanhusteko 2012 -palkinnon saajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen ja ilmoita ideasi. Kilpailussa noudatetaan seuraavia sääntöjä.
Vanhustyön keskusliiton koordinoima Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma Ikääntyneen hyvä arki on saanut virallisen nimen: Eloisa ikä.
Vanhustyön keskusliitossa kehitetty Ystäväpiiri-toimintamalli on tuonut helpotusta tuhansien ikäihmisten yksinäisyyteen. Projektipäällikkö Anu Janssonin mukaan palaute Ystäväpiiri-ryhmätoiminnasta on kauttaaltaan ollut myönteistä. Vanhustyön keskusliitto on julkaissut aiheesta raportin Psykososiaalinen ryhmätoiminta ikäihmisten yksinäisyyden lievittäjänä.
Ruoka yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä, ja Ystävänpäivästä 14.2. alkaen suomalaisia innostetaankin järjestämään Neljän polven illallisia (sekä aamiaisia, lounaita, päivällisiä, välipaloja…). Nyt eri ikäpolvet kautta maan kansoittamaan keittiöt ja ruokapöydät yhteisen kokkaamisen ja ruokailun merkeissä!
Vanhustyön keskusliiton ja eläkeyhtiö Ilmarisen yhteinen ajankohtaisseminaari iAreena kokosi noin 130 kuulijaa pohtimaan eläkkeelle siirtymiseen liittyviä ilmiöitä. Seminaarissa julkistettiin Aktiivinen ikääntyminen -tutkimus.
Länsi- ja Pohjois-Suomen lukiolaisille suunnatun Innolukio 2011 -kilpailun palkinnot jaettiin 7.2.2012. Vanhustyön keskusliiton asettama innovointitehtävä osoittautui kilpailun suosituimmaksi, vastauksia tuli kaikkiaan 31. Tehtävässä lukiolaiset saivat ideoida vanhusten arkipäivän pulmien ratkaisuiksi niin teknisiä ratkaisuja kuin palveluinnovaatioita.
Onko sinulla aikaa ja elämänkokemusta muillekin jaettavaksi? Haluaisitko joskus auttaa tai muuten ilahduttaa jotakuta ihmistä? Tule kuulemaan, mitä vapaaehtoistoiminta voi antaa ja tutustumaan Munkinseudun ja Haagan alueella järjestettävään vapaaehtoistoimintaan. Tapahtumassa on partiolaisten järjestämä kahvila.
KÄKÄTE-projekti ja senioriteatteriryhmä Kutkutus järjestävät teatteriesityksen Ikäihminen kohtaa teknologian Helsingissä Bio Rexissä lauantaina 4.2.2012.
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa Vanhuspalvelujen tietojärjestelmät – Kooste asiakastieto-, toiminnanohjaus- ja toimintajärjestelmistä esitellään Suomessa vanhustenhuollossa käytössä olevia tietojärjestelmiä. Opas on tarkoitettu avuksi tietojärjestelmän hankintavaiheeseen vanhuspalveluja tuottaville yksiköille.
Vuonna 2012 ollaan uteliaita ja tutustutaan eri-ikäisiin ihmisiin, sillä Euroopassa vietetään aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. Vanhustyön keskusliitto toteuttaa teemavuoteen liittyen haastekampanja Neljän polven treffit, jossa viritetään ikäpolvien välistä myönteistä kanssakäymistä sekä käynnistetään tähän liittyvää toimintaa ja yhteisöjä.
Ikääntyneitä koskevan lainsäädännön vahvistaminen etenee sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän linjausten pohjalta.
Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän parantamaan ikääntyvien ihmisten asumisoloja. Työryhmä laatii ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman vuosille 2012–2015.