Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöillä runsaasti vaihtoehtoja ikäihmisten palveluihin

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 9.11.2011

Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöt tuottavat valtakunnallisesti merkittävän määrän ikäihmisten palveluja. Keskusliittoon kuuluu 344 jäsenyhteisöä, joista 72 % on palveluntuottajia. Jäsenistön palvelutuotantoon kuuluu muun muassa palveluasuminen, kodinhoitoapu ja kotona-asumisen tukipalvelut, kuntoutus sekä laitoshoito. Jäsenistö järjestää myös huomattavan määrän ryhmä-, virike- ja virkistystoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten tueksi.

Vanhustyön keskusliitossa tehtiin tämän vuoden aikana kysely jäsenyhteisöjen toiminnasta ja palveluista, palvelujen volyymista sekä meneillään olevista kehittämishankkeista. Tiedoista ilmenee, että paikallistason eli yhden kunnan ja mahdollisesti lähikuntien alueella toimivia palveluntuottajia on 237. Valtakunnallisia palveluntuottajia jäsenistössä on 10.

Tehostettua palveluasumista jäsenyhteisöt tarjoavat yhteensä noin 8 500 vanhukselle. Tätä palvelua tuottaa 185 jäsenyhteisöä. Muuta palveluasumista jäsenyhteisöt tuottavat yli 3 000 asiakkaalle. Palveluasumiseen liittyvien asuntojen lisäksi jäsenistöllä on huomattava määrä, runsaat 14 500 muuta vuokra-asuntoa vanhusväestölle. Ikääntyneiden laitoshoitoa tarjoaa 27 jäsenyhteisöä, joilla on lähes 2000 asiakasta.

Kodinhoitoapua tarjoaa 57 jäsenyhteisöä ja tuen piirissä on 4 200 asiakasta. Muita tukipalveluja, kuten ateria-, kuljetus-, vaatehuolto ja kylvetyspalveluita on 105 jäsenyhteisöllä. Asiakkaita tukipalveluissa on runsaat 8 500. Laitoskuntoutusta tuottavia jäsenyhteisöjä on 18 ja hoitopaikkoja niillä on yli 600.

Jäsenistöstä 28 % toimii vanhusten hyväksi muilla tavoilla kuin palveluja tuottamalla. Näiden 97 yhteisön toimintaa on mm. edunvalvonta ja vaikuttamistyö, vapaaehtoistoiminta, virkistystoiminta, neuvonta, lomatoiminta, koulutus- ja kurssitoiminta sekä tutkimus ja kehittäminen. Ryhmä-, virike- ja virkistystoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa ikäihmisille järjestävät monentyyppiset jäsenyhteisöt, niin palvelutalotoimijat, eläkeläisjärjestöt, kuin paikalliset virkistys- ja vapaaehtoistoiminnan yhteisöt.

Jäsenyhteisöistä 289 omistaa kiinteistöjä. Näitä ovat mm. palvelutalo-, hoivakoti- ja vanhainkotikiinteistöt, erilaiset senioritalot ja muut vanhusten vuokratalot sekä loma- ja kurssikeskukset.

Tiedot Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöistä on koottu Palveluhaku-toimintoon, joka löytyy keskusliiton internetsivuilta. Palveluhaku on työkalu, jonka kautta löytyvät palveluntuottajien ja muiden toimijoiden yhteystiedot sekä linkit heidän Internet-sivuilleen. Palveluhaku

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11
Järjestöpäällikkö Terhi Jussila, 050 323 9122
Järjestösihteeri Katja Lehto, 050 331 5879
etunimi.sukunimi a vtkl.fi, www.vtkl.fiTakaisin