Vanhuspalvelulaki laadittava pikaisesti - Palveluiden valvonta kuntoon

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 24.11.2011

Vanhustyön keskusliiton valtuusto piti syyskokouksensa 24.11.2011. Kokouksessaan valtuusto päätti seuraavasta kannanotosta:

Vanhuspalvelulaki on valmisteltava ja saatettava voimaan pikaisesti. Palvelut on turvattava tasavertaisesti koko valtakunnassa. Ikääntyneille on taattava oikeus saada tarvitessaan riittävästi ja oikea-aikaisesti apua, hoitoa ja kuntoutusta ja niihin on varattava riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit.

Keskusliitto edellyttää vanhuspalveluiden valvonnassa ilmenneiden puutteiden korjaamista, toimintatapojen tarkistamista ja riittävää valvonnan resursointia.

Vastuullista vanhustyötä

Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöt tuottavat valtakunnallisesti merkittävän määrän ikäihmisten palveluja. Keskusliittoon kuuluu 343 jäsenyhteisöä, joista 236 on paikallistason palvelutuottajia. Valtakunnallisia palveluntuottajia jäsenistössä on 10.

Jäsenistö järjestää huomattavan määrän ryhmä-, virike- ja virkistystoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten tueksi. Tätä toimintaa toteuttavat mm. palvelutalot, eläkeläisjärjestöt sekä yhteisöt, jotka ovat keskittyneet erityisesti vapaaehtois- ja virkistystoiminnan järjestämiseen. Näiden toimintojen piirissä on kymmeniä tuhansia ikäihmisiä.

Asumisen puolella jäsenyhteisöt tarjoavat palveluasumista lähes 12 000 ihmiselle, josta tehostetun palveluasumisen osuus on 8 500 paikkaa. Muita vuokra-asuntoja vanhusväestölle jäsenyhteisöillä on 14 500. Näissä asuu arviolta 20 000 henkilöä. Ikääntyneille tarjottavan laitoshoidon piirissä on lähes 2 000 asiakasta.

Kodinhoitoavun piirissä on 4 200 asiakasta. Kodinhoitoavulla tarkoitetaan asiakkaan omaan kotiin annettavia palveluita, joihin sisältyy henkilökohtainen apu ja hoiva. Muita tukipalveluja ovat ateria-, kuljetus-, vaatehuolto- ja kylvetyspalvelut. Asiakkaita tukipalveluissa on yli 8 500. Laitoskuntoutusta tarjoavilla jäsenyhteisöillä on 600 hoitopaikkaa.

Vanhustyön keskusliitto tukee koulutuksen ja neuvonnan kautta jäsenyhteisöjensä toimintaa ja pyrkii siten edesauttamaan vanhustyön korkean laadun ylläpitämistä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta tuotetaan uusia toimintamalleja kentän käyttöön. Osaamisen kehittämisen tulee olla tiivis osa vanhuspalveluissa työskentelevien arkipäivää.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762
etunimi.sukunimi a vtkl.fi

Printtaa tiedote

[Dokumentti Valtuuston kannanotto 2011 (1404)]Takaisin