Teknologian avulla hyvää arkea ikäihmisille

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 10.11.2011

KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen, tammikuussa 2010 käynnistynyt projekti. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä.

– KÄKÄTE-projekti tuo esiin ikäihmisten näkemyksiä teknologiasta. Tarkoituksena on, että ikääntyneet itse voivat vaikuttaa heille suunnatun teknologian kehittämiseen, kertoo projektipäällikkö Lea Stenberg. Ikäihmisten kokemuksia teknologiasta kerätään mm. kyselyillä. Tällä hetkellä on meneillään kysely automaateista ja maksupäätteistä. Kyselyyn voi vastata projektin verkkosivustolla www.ikateknologia.fi. Vaihtoehtoisesti voi tilata paperisia kyselylomakkeita Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton toimistoista. Aiemmin toteutettujen kyselyjen tulokset kertovat mm., että yli 70 % kyselyyn vastanneista ikäihmisistä on innostunut kokeilemaan uutta teknologiaa. Kiinnostavinta tekniikkaa vastaajien mielestä ovat mm. helppokäyttöiset tietokoneet ja kuvapuhelimet. Vain harva vastaaja kuitenkaan kaipaa pelejä tai muuta viihdeteknologiaa.

KÄKÄTE-projekti on osa World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa. Design-pääkaupunkivuoden tavoitteena on esitellä tapoja, joilla elinympäristöämme kehitetään designin keinoin sekä luoda mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja innovaatioille. Näin teemme yhdessä kaupungistamme paremman paikan elää. ¬
– KÄKÄTE-projektille ohjelmassa mukana oleminen merkitsee mahdollisuutta kohdata suunnittelijoita ja muotoilijoita sekä tiedottaa heille käyttäjälähtöisesti kehitetyn teknologian hyödyistä mm. ikäihmisten hyvässä arjessa, toteaa projektipäällikkö Kirsti Pesola.

Apuväline, Hyvinvointi & Koti -messutapahtumassa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 10.–12.11.2011 KÄKÄTE-projekti on esillä osastolla 402. KÄKÄTE-projekti yhteistyökumppaneineen järjestää messutapahtuman yhteydessä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteisen Ikäännymme yhdessä -seminaarin lauantaina 12.11 klo 9.30–13.00. Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan seminaaria ja tutustumaan messuosastoomme.

Lisätietoja:
KÄKÄTE-projektin projektipäälliköt Kirsti Pesola, puh. 050 597 0069, kirsti.pesola a vtkl.fi ja Lea Stenberg, puh. 050 323 5533, lea.stenberg a valli.fi.
www.ikateknolgia.fiTakaisin