Vanhustyön keskusliitossa tutkitaan ikäpolvien välisiä suhteita

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 3.8.2011

Vanhustyön keskusliiton uudessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa Elämänkulku ja ikäpolvet etsitään tapoja, kuinka eri ikäryhmien välistä kanssakäymistä voitaisiin lisätä ja jännitteitä purkaa. Hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti iäkkäiden ihmisten psykososiaalista hyvinvointia ja osallisuutta.

Elämänkulku ja ikäpolvet on Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteutuva kolmivuotinen hanke, joka haastaa erilaisia toimijoita kehittämään ja edistämään ikäpolvien välistä myönteistä uteliaisuutta ja kanssakäymistä. Valmisteilla on haastekampanja, joka liittyy EU:n Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien väliseen solidaarisuuden teemavuoteen 2012.

Hankkeelle on vastikään avattu omat nettisivut osoitteessa www.ikapolvet.fi. Yhtenä tutkimusmenetelmänä käytetään ikäpäiväkirjaa. Nettisivuilla on ohjeet kiinnostuneille ikäpäiväkirjan pitämisestä.

– Tutkimus- ja kehittämishankkeessa kerätään ja analysoidaan tietoa siitä, miten eri ikäpolvien ihmiset jäsentävät elämänkulkua ja omaa paikkaansa sukupolvien ketjussa sekä miten he suhtautuvat itseään nuorempiin ja vanhempiin ikäpolviin. Lisäksi viritetään aktiivista keskustelua ikäpolvien välisistä jännitteistä ja yhteisen toiminnan mahdollisuuksista. Ikäpolvien välisen toiminnan ja yhteisöjen käynnistämistä tuetaan tulevan haastekampanjan avulla, kertoo hankkeen johtaja Marja Saarenheimo.

Elämänkulku ja ikäpolvet -hanke toteutetaan yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa, joihin kuuluu järjestöjä, yliopistoja ja yrityksiä. Yhteistyökumppanit tuovat hankkeeseen asiantuntemustaan, tekevät tutkimusyhteistyötä ja osallistuvat haastekampanjaan. Uudet yhteistyökumppanit ovat tervetulleita. Yhteistyökumppaneita ovat tällä hetkellä:

• Ikäinstituutti
• Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (Lahden yksikkö) & Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lahti School of Innovations)
• Jyväskylän yliopisto
• Martat
• Nuori Suomi
• Oppifi Oy
• Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry
• Suomen Vanhempainliitto ry
• Suomen Veteraaniurheiluliitto ry

Hankkeen omille nettisivuille pääset tästä www.ikapolvet.fiTakaisin