Tietoa ikäihmisille suunnatusta teknologiasta

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 18.5.2011

KÄKÄTE-projektin uunituoreet julkaisut tarjoavat koottua tietoa ikäihmisille suunnatusta teknologiasta ja sen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä.

Outi Mäki: Ikäteknologian kokeilut Suomessa
Selvityksessä tarkastellaan, millä tavoin teknologiaa on Suomessa kokeiltu ikäihmisten kanssa ja minkälaisia kehittämishankkeita on ollut. Erityisesti keskitytään sellaisiin hankkeisiin ja projekteihin, joissa tekniikkaa ovat kokeilleet yli 75-vuotiaat kotona tai palvelutalossa asuvat ihmiset itse. Selvityksessä löydettiin viimeisen 20 vuoden ajalta yli 50 hanketta, ja näissä kokeillun teknologian kirjo on ollut laaja.

Ira Verma ja Johanna Hätönen: Ikäihmiset, asuminen ja teknologia
Raportissa esitellään olemassa olevaa kotiin ja asumiseen liittyvää teknologiaa. Tarkastelu painottuu matalateknologiaan, johon lasketaan kuuluvaksi myös esteettömyys ja ns. Design for All -periaate (DfA). Ikäihmisen lähtökohdista suunniteltu asuinympäristö on kaikille hyvä, sillä siinä otetaan huomioon niin aistien heikkeneminen, voimien ehtyminen ja apuvälineiden käyttö kuin muistisairauksien mukanaan tuomat haasteet.

Turvapuhelinopas
Oppaassa esitellään Suomessa myynnissä olevia kotiin tarkoitettuja turvapuhelimia ja turvapuhe-limien kaltaisia laitteita sekä niihin liitettäviä lisälaitteita. Opas kertoo perustiedot turvapuhelimen toiminnasta ja hankkimisesta sekä tiedot erilaisten tuvanpuhelimien ominaisuuksista, ja laitteita valmistavien tai myyvien tahojen yhteystiedot. Opas kattaa myös markkinoilla olevat SOS-painikkeella varustetut matkapuhelimet. Opas ilmestyy kesäkuussa.

TERVE-SOS 2011 -tapahtumassa Espoon Otahallissa 18.–19.5.2011 julkistettavia selvityksiä voi tilata Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta (puh. 09 7745 900) tai Vanhustyön keskusliitosta (puh. 09 350 8600). Yksittäiskappaleet toimitetaan maksutta. Julkaisut tulevat kesäkuun aikana saataville verkkosivustolle www.ikateknologia.fi > Julkaisuja.

KÄKÄTE-projekti on esillä TERVE-SOS-messuilla osastolla PP8. Projekti järjestää tietoiskut kumpanakin päivänä klo 14.00 tietoiskutilassa 2 otsikolla Uutta KÄKÄTE-projektista.

Lisätietoja: Projektipäälliköt Lea Stenberg, puh. 050 323 5533, lea.stenberg a valli.fi ja Kirsti Pesola, puh. 050 597 0069, kirsti.pesola a vtkl.fi.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti käynnistyi tammikuussa 2010. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä.Takaisin