Muistisairaan potilaan ja hänen puolisonsa omahoitovalmennus

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 5.5.2011

Tutkimus käynnistyi Vanhustyön keskusliiton koordinoimana alkuvuodesta 2011 ja se jatkuu vuoteen 2014. Tavoitteena on selvittää, voidaanko muistisairaiden ihmisten ja heidän puolisoidensa elämänlaatua ja toimintakykyä parantaa omahoitoa edistävän ryhmävalmennuksen ja vertaistuen avulla.

Tutkimusmenetelmänä käytetään sekä muistisairaille että heidän puolisoilleen järjestettäviä teemallisia ryhmätapaamisia, jotka toimivat psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen ja omahoitoa tukevin periaattein.

Tavoitteena on vahvistaa sairastuneen ja hänen puolisonsa ongelmanratkaisutaitoja, tukea pariskunnan omahoitotaitoja ja voimaantumista. Ryhmätapaamisissa kannustetaan kuntoutujia edistämään ja ylläpitämään liikuntakykyään ja ravitsemustilaansa.

Tavoitteena on myös ylläpitää sairastuneen toimintakykyä ja hidastaa sen heikkenemistä ja siten myös siirtää sairastuneen laitokseen joutumista. Samoin pyritään vähentämään puolison kuormittuneisuutta ja parantamaan molempien elämänlaatua.

Puolison psyykkinen tukeminen ja puuttuminen herkästi masentuneisuuteen on myös osa tutkimuksen sisältöä. Samoin sairastuneiden hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista seurataan.

Tutkimuksessa selvittään myös toiminnan kustannusvaikuttavuutta kahden vuoden seurannalla. Tutkimukseen odotetaan saatavan mukaan 160 pariskuntaa, joista toinen on ollut muistitutkimuksissa Helsingin terveyskeskuksen poliklinikalla.

Tutkimus alkaa elokuussa 2011 tutkimushoitajan tapaamisella ja ryhmätapaamiset alkavat syyskuussa 2011 Oulunkylän kuntoutussairaalassa. Ryhmiin järjestetään kuljetus.

Tutkimus tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston, Helsingin terveyskeskuksen, Oulunkylän kuntoutussairaalan ja Vanhustyön keskusliiton kanssa. Tutkimusta rahoittaa mm. Suomen Lääketieteen Säätiö ja Helsingin terveyskeskus.

Lisätietoja:
LT, geriatrian erikoislääkäri Marja-Liisa Laakkonen,
Helsingin terveyskeskus, Laakson geriatrian muistipoliklinikka
marja-liisa.laakkonen(at)hel.fiTakaisin