Vanhustyön keskusliitto Ikääntyneen arki -avustusohjelman koordinaattoriksi

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 15.4.2011

Ikääntyneiden hyvä arki -avustusohjelman suunnittelu on alkanut. Avustusohjelman koordinaattoriksi on valittu Vanhustyön keskusliitto, jonka tehtävänä alkuvaiheessa on yhdessä järjestökentän ja RAY:n kanssa tarkentaa ohjelman sisältöteemoja.

Tulevan vuoden aikana suunnitellaan myös hankehallinnoinnin ja ohjelman arvioinnin tapoja tukea ohjelmaan sisältyvää toimintaa ja kehittämishankkeiden tarkoituksenmukaista toteuttamista. Ohjelmassa kiinnitetään huomiota myös kehitettävien toimintamallien juurruttamiseen.

Ohjelmaan sisältyvien toimintojen ja hankkeiden on suunniteltu olevan osa ko. kokonaisuutta pääosin vasta vuonna 2013. Suunnitteluvaiheen edetessä ohjelman teemoista tiedotetaan järjestöjä. RAY avustaa edelleen ohjelmaan sisältyvän toiminnan lisäksi ikääntyneiden terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistyötä. Avustuksia voi siis hakea edelleen normaaliin tapaan tavoitteelliselle toiminnalle ja kehittämishankkeille vuodelle 2012.

Mikäli meneillään olevat toiminnot nivoutuvat ohjelman teemoihin, voidaan niitä tarvittaessa siirtää ohjelmaan sisältyviksi vuodesta 2013 alkaen. Ohjelman lisäarvona nähdään etenkin verkostotyö, yhteinen arviointi ja hankeohjaus.

Lisätietoja
• kehittämispäällikkö Elina Varjonen, 09 4730 2231, elina.varjonen(at)ray.fi
• valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen, 09 4370 2310, hilppa.tervonen(at)ray.fi

Lisätietoja: Ikääntyneiden hyvä arki -avustusohjelmaTakaisin