Hyvä vanhuus yhteinen asiamme - tavoitteita hallitusohjelmaan

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 8.4.2011

Vanhustyön keskusliiton liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseen ja työseminaariin Helsingissä 7.-8.4. Liittovaltuusto päätti kokouksessaan kannanotosta tulevaan hallitusohjelmaan:

Liittovaltuuston kannanotto 8.4.2011

Suomen väestö ikääntyy. Meillä on nyt sekä mahdollisuus että haaste hoitaa asiat kuntoon. Seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa tulee olla linjaus palveluita koskevan lainsäädännön laatimisesta sekä ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman laatimisesta. Palveluiden järjestäminen ei saa perustua pelkkään halvimpaan hintaan. Asiakkaan valinnanmahdollisuuden turvaamiseksi tulee palvelusetelin käyttöä lisätä. Mikäli palveluja kilpailutetaan, tulee hankintalain sallimaa neuvottelumenettelyä käyttää mahdollisimman laajasti.

Vanhustyön keskusliitto pitää välttämättömänä jatkaa vanhuspalvelulain valmistelua, jotta se voidaan saada eduskunnan käsittelyyn nopeasti. Sosiaali- ja terveysministeriön 9.3.2011 julkistama luonnos laiksi sisältää monia keskusliiton esittämiä asioita ja vahvistaa ikäihmisten oikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Lakiluonnoksesta kuitenkin puuttuu kokonaan kannanotto henkilöstömitoitukseen. Siitä on saatava nykyistä selkeämmät linjaukset pikaisesti. Uudistusten toteuttamiseen on varattava riittävät taloudelliset resurssit. Uusia palveluiden tuottamisen tapoja on voitava kokeilla ja toteuttaa.

Iäkkäällä tulee olla mahdollisuus asua kotonaan niin pitkään kuin hänen fyysinen ja psyykkinen toimintakykynsä sallii. Tämä on mahdollista vain, jos sekä asumisolosuhteet että kotiin saatavat palvelut ovat kunnossa. Laitospaikkojen vähentämistä ei saa toteuttaa, jos samanaikaisesti ei turvata kotiapua tai mahdollisuutta turvalliseen palveluasumiseen. Nykyisen asuntokannan soveltuvuus tulee arvioida ja tukea ikääntyneitä asuntojen muutostöissä.

Vanhustyön keskusliitto pitää tarpeellisena valtakunnallista ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa. Samanaikaisesti tulee ikääntyneiden asumisen olla osa kuntien sellaisia strategioita, joissa käsitellään mm. maankäyttöä, liikennejärjestelyjä ja lähipalveluja. Järjestötoimijoiden tulee olla mukana paikallisessa suunnittelussa.

Palveluasumisen rakentamisen ja toiminnan kehittämisen ehdot ovat muuttuneet viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tämä on aiheuttanut erityisesti järjestöpohjaisille palveluasumisen tuottajille muutospaineita ja osalle erittäin suuria vaikeuksia. Ei voi olla järjestöjen eikä kuntien etu ajaa tilannetta kestämättömäksi. Ikähoiva-työryhmän (STM 2010: 28) ehdotuksen mukaisesti nyt tulisikin kunnissa tehdä palveluasumiseen tarkoitettujen ja vanhusten vuokratalokiinteistöjen määrän ja laadun arvio. Sen perusteella laaditaan suunnitelma peruskorjauksen ja tarpeellisen uudistuotannon toteuttamiseksi.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 63611,
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762
etunimi.sukunimi a vtkl.fi

Tulosta kannanotto

[Dokumentti Kannanotto_tavoitteita hallitusohjelmaan (1216)]Takaisin