Eurooppalaista sukupolvien välistä solidaarisuuspäivää vietetään 29.4.

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 28.4.2011

Eurooppalaista sukupolvien välistä solidaarisuuden päivää vietetään perjantaina 29.4. Helsingissä järjestetään Vanhalla ylioppilastalolla keskustelutilaisuus, jossa eri ikäluokkien edustajat pohtivat sukupolvien välisen solidaarisuuden tilaa Suomessa.

Paneelissa pohditaan mm. seuraavia ajankohtaisia kysymyksiä: Onko sukupolvien välinen kuilu väistämätön? Mitä on yhdenvertaisuus, kuka ajaa hiljaisten ikäpolvien asiaa? Miten sukupolvien välistä solidaarisuutta voidaan lisätä Suomessa? Tuottaako politiikka, talouselämä tai media vastakkainasettelua eri ikäpolvien välille? Miten elämänkulun muutokset vaikuttavat sukupolvien väliseen solidaarisuuteen?

Samaan aikaan Brysselissä pidetään teemapäivän merkiksi suuri EU-konferenssi Kohti aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta 2012.

Ikääntyneiden elinvoimaisuuden säilyttäminen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen kannustamisen ja sukupolvien välisten raja-aitojen kaatamisen ovat päätavoitteina vuoden 2012 teemavuotena, toteaa Euroopan parlamentin työllisyyskomitea.

Komiteasta todetaan lisäksi, että kansallisten, alueellisten ja paikallisten päättäjien, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten tulisikin nostaa esille aktiivista ikääntymistä ja näin lisätä ikääntyvän väestön osallistumista.
Aktiivinen ikääntyminen tarkoittaa parempaa opetusta ja jatkuvaa oppimista, ikäystävällisiä työolosuhteita ja ikääntyneiden perhe- ja yhteiskuntaroolin tukemista lausunnossa linjataan. Teemavuoden tulisi tuottaa uusia ratkaisuja ja käytäntöjä, kuten perheystävällisiä linjauksia ja ennaltaehkäiseviä terveyden ylläpitoon liittyviä toimia.

Sukupolvien välinen solidaarisuus – keskustelutilaisuus
Vanha ylioppilastalo, Musiikkisali, Helsinki klo 15.00 alkaen.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. (Tarjolla simaa ja munkkeja.)
Järjestäjänä: Vanhustyön keskusliiton Elämänkulku ja ikäpolvet -hankeTakaisin