Korjausneuvontatoiminta auttanut tuhansia veteraaneja asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 15.3.2011

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvontatoiminta viettää 20-vuotisjuhlaa. Toiminnasta julkaistiin historiikki Helsingissä pidetyn juhlaseminaarin yhteydessä.

Sotainvalidien Veljesliitto käynnisti kaksikymmentä vuotta sitten Raha-automaattiyhdistyksen tuella sotainvalidien asuntojen korjausneuvonnan tukeakseen veteraaniväestön asumista omassa kodissaan ja ehkäistäkseen laitoshoidon kasvua. Neuvontatyö siirtyi Vanhustyön keskusliiton hallinnoimaksi vuosien 2000–2001 aikana.

Liiton korjausneuvontaverkostossa on nykyisin 15 korjausneuvojaa, jotka toimivat eri puolilla Suomea. Neuvojat auttavat remonttitarpeiden kartoittamisessa, suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa myös muutostyöt tekevän urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvonta on maksutonta, mutta remontin asiakas maksaa itse. Mahdolliset avustukset kattavat osan kustannuksista.
– Korjausneuvonta on vahvasti verkostoitunut muiden vanhusten parissa työskentelevien tahojen kanssa. Kuntoutuslaitosten kautta tulee paljon asiakasyhteydenottoja ja avustuksia myöntävien tahojen kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä. Muun muassa kuntien kotipalvelulta tulee tietoa veteraanien asuntojen muutostarpeista, kertoo korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso.

Korjausneuvonnalla saatu paljon aikaan

Sotainvalidien ja veteraanien asuntoja on kunnostettu vuodesta 1991 lähtien korjausneuvonnan avulla noin 20 000. Hankkeiden yhteenlaskettu arvo nousee yli 160 miljoonan euron. Vuositasolla remonttisuunnitelmia tehdään reilun 10 miljoonan euron edestä.

– Korjausneuvontaan tulee yhteydenottoja noin 18 000 vuosittain ja neuvontakäyntejä tehdään runsaat 2 500 vuodessa. Remontit koskevat eniten pesutilojen muutos- ja korjaustöitä sekä liikkumista helpottavien tukikahvojen asentamista, Jukka Laakso kiteyttää remonttitarpeet.

Juhlaseminaari Helsingissä

Korjausneuvonta juhlisti 20-vuotista taipalettaan pitämällä juhlaseminaarin Helsingissä 15.3.2011. Seminaarissa julkistettiin myös korjausneuvonnan historiikki.

– Korjausneuvontaan on kahdenkymmenen vuoden aikana kertynyt todella paljon kokemusta, tietoa ja käytännön ratkaisumalleja asumisolojen parantamisesta. Tämä tieto ja osaaminen on tarpeen jatkossakin, kun tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten asuminen kotona. Esteettömyys ja tarpeenmukainen asuntojen varustelu on toimivan kotipalvelun ohella tärkeää veteraaniväestölle ja muillekin ikäihmisille, painotti toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen tervehdyksessään.

Lisätietoja
Korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso, 040 5023 807
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762
Historiikin lehdistökappaleiden tilaus: leena.valkonen(at)vtkl.fiTakaisin