RAY:n avustukset vuodelle 2011 vahvistettiin

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 4.2.2011

Valtioneuvosto on 3.2.2011 vahvistanut Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jaon vuodelle 2011. Vanhustyön keskusliiton saaman avustuksen kokonaismäärä on runsaat 2,6 miljoonaa euroa.

Vanhustyön keskusliitto saa vuodelle 2011 tukea seuraavasti:

Liiton yleisavustus 816 000 euroa
Korjausneuvontatoiminta 996 000 euroa
Senioritoiminta 125 000 euroa
IkäMAMU-toiminta 84 000 euroa
Jäsenrekisterin uudistaminen ja muut ICT-investoinnit 40 000 euroa

Projektiavustusta saavat seuraavat:
Ystäväpiiri-toiminta 300 000 euroa
Elämänkulku ja ikäpolvien välinen dialogi (2011–2013, uusi projekti) 241 000 euroa
Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) 540 000 euroa.

Valtioneuvosto jakoi raha-automaattiavustuksia kaikkiaan 781 sosiaali- ja terveysjärjestölle 1 587 kohteeseen yhteensä 268,2 miljoonaa euroa. Lisäksi valtiokonttorille osoitetaan 99,3 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen.Takaisin