Elämänkulku ja ikäpolvien välinen dialogi

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 15.2.2011

Vanhustyön keskusliitto on käynnistänyt Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella uuden kolmivuotisen kehittämis- ja tutkimushankkeen. Elämänkulku ja ikäpolvien dialogi -hanke toteutetaan yhteistyössä Ikäinstituutin, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen, Marttaliiton, Nuorisoyhteistyö Allianssin, Suomen Veteraaniurheiluliiton, Nuoren Suomen, Suomen Vanhempainliiton sekä Oppifi Oy:n kanssa.

Väestön ikääntymiseen liittyvässä keskustelussa on ollut nähtävissä vastakkainasettelua, joka ei ole mielekästä ikäihmisten eikä yhteiskunnan kannalta. Uuden kehittämishankkeen tavoitteena on edistää erityisesti iäkkäiden kansalaisten psykososiaalista hyvinvointia ja osallisuutta lisäämällä ja tiivistämällä ikäpolvien välistä dialogia ja yhdessätoimimisen mahdollisuuksia. Hyvinvoivassa yhteiskunnassa monenikäisillä ihmisillä on mahdollisuus toimia yhdessä mielekkäillä tavoilla. Eri-ikäisten ihmisten keskinäinen riippuvuus voi parhaimmillaan olla myönteinen asia.

Keskeisten tavoitteiden toteuttamiseksi hankkeessa:
- kerätään ja analysoidaan tietoa siitä, miten eri ikäpolviin kuuluvat ihmiset jäsentävät elämänkulkua ja omaa paikkaansa sukupolvien ketjussa sekä miten he suhtautuvat itseään nuorempiin ja vanhempiin ikäpolviin,
- viritetään aktiivista keskustelua ikäpolvien välisistä jännitteistä ja yhteisen toiminnan mahdollisuuksista,
- käynnistetään ikäpolvien välistä toimintaa ja yhteisöjä.

Lisätietoja:
vanhempi tutkija Marja Saarenheimo
toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen
etunimi.sukunimi a vtkl.fiTakaisin