Ystäväpiiri-toiminnasta apua ikäihmisten yksinäisyyteen

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 10.1.2011

Yksinäisyyttä kokevat vanhukset hyötyvät tavoitteellisesta ryhmätoiminnasta. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri – yhdessä elämyksiä arkeen projektin tulokset rohkaisevat perustamaan vanhuksille tavoitteellisesti toimivia ryhmiä, sanoo projektipäällikkö Anu Jansson.

Ystäväpiiri-ryhmätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä joskus tai jopa joka päivä. Toiminta mahdollistuu Vanhustyön keskusliiton työpanoksella ja Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Ryhmätoiminta on koettu ikäihmisten keskuudessa hyvänä toimintamuotona, sillä 98 % osallistujista suosittelee toimintaa muille.

Ystäväpiiri-ohjaajia on koulutettu runsaat 300 ja toimintaa on tällä hetkellä noin 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. Uusia ohjaajakoulutuksia on tulossa useille paikkakunnille tämän vuoden aikana. Niitä järjestetään sekä vapaaehtoisille että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Ohjaajia tukee seitsemän koulutetun aluementorin verkosto. Ystäväpiiri-toimintaa laajennetaan uusille paikkakunnille kysynnän mukaan.

Yksinäisyys on yleistä
Ikäihmisten kokema yksinäisyys on yleistä. Suomalaisista 75 vuotta täyttäneistä reilu kolmannes kärsii yksinäisyydestä ainakin toisinaan. Yksinäisyyden on todettu heikentävän elämänlaatua ja toimintakykyä. Lisäksi sen tiedetään tutkitusti heikentävän muistitoimintoja ja se voi johtaa jopa ennenaikaiseen laitoshoitoon tai kuolemaan.

Anu Janssonin mukaan Ystäväpiiri-toiminta on pehmeää kuntoutusta, josta on saatu kovia tuloksia.
Ystäväpiiri-ryhmätoiminta on lievittänyt ikäihmisten yksinäisyyttä ja lisännyt hyvinvointia ja elämänlaatua. Yhteiskunnallisesti psykososiaalinen kuntoutus on merkittävää, sillä se vähentää selvästi muun muassa terveyspalveluiden käyttöä.

Yksinäisyydestä kärsimisen tunnistaminen on ongelmallista, sillä yksinäisyyden kokemusta yleensä hiukan hävetään. Monilla ryhmään lähtemiseen on yleensä kynnys, mutta osallistuminen kannattaa, todetaan ryhmätoiminnasta saadussa palautteessa. Vanhustyön keskusliitto toivookin sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kiinnittävän huomiota ikäihmisten yksinäisyyteen.

Ystäväpiiri-ryhmässä on korkeintaan kahdeksan henkilöä ja heidät otetaan mukaan henkilökohtaisten haastattelujen kautta. Ryhmään yritetään etsiä samanhenkisiä ihmisiä, ja heitä ohjaa koulutettu ryhmänohjaajapari. Kokoontumisia on kerran viikossa kaksitoista kertaa. Toiminta suunnitellaan ryhmän toiveiden mukaisesti. Keskustelujen, kokemuksien jakamisen ja yhteisten elämysten kautta yksinäisyys lievittyy.

Vapaaehtoiset mukana
Vuosi 2011 on Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi, joka nostaa esiin vapaaehtoistoimijat ympäri Euroopan. Vanhustyön keskusliitto on mukana teemavuoden vietossa. Ystäväpiiri-toiminta tarjoaa osaltaan yhden mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä vanhusten parissa. Tiedot ryhmäohjaajien koulutuksista löytyvät Ystäväpiirin internetsivuilta Ystäväpiiri

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anu Jansson 050 402 2529
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen 050 636 11
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen 050 4210 762Takaisin