Ystäväpiiri-toiminnalla Suomen parhaat verkkosivut

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 11.1.2011

Ystäväpiirin internetsivusto on äänestetty parhaaksi yhdistykset ja yhteisöt sarjassa Suomen parhaat verkkosivut -kilpailussa 2010.

Ystäväpiiri-ryhmätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä joskus tai jopa joka päivä. Toiminta mahdollistuu Vanhustyön keskusliiton työpanoksella ja Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Ryhmätoiminta on koettu ikäihmisten keskuudessa hyvänä toimintamuotona, sillä 98 % osallistujista suosittelee toimintaa muille. Ystäväpiiri-ohjaajia on koulutettu runsaat 300 ja toimintaa on tällä hetkellä noin 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. Ystäväpiiri-koulutuksia järjestetään sekä vanhustyön ammattilaisille että vapaaehtoistyöntekijöille. Ohjaajia tukee seitsemän koulutetun aluementorohjaajan verkosto.

Ystäväpiirin verkkosivut toimivat sekä Ystäväpiiri-ohjaajille että kaikille toiminnasta kiinnostuneille tärkeänä tiedotuskanavana.Sivuilta löytyy tietoa ryhmistä, koulutuksesta sekä toiminnan tärkeät yhteistyötahot. Lisäksi internetsivuilla oleva Ideapankki toimii työkaluna käytännön työtä tekeville. Ideapankissa on paljon mainioita Ystäväpiiri-ohjaajien tuottamia ideoita ryhmien sisältöihin.

Suomen parhaat verkkosivut -kilpailussa Ystäväpiirin internetsivusto saavutti yhdistykset ja yhteisöt -sarjan 1. sijan arvosanalla 4,75 (asteikko 1-5) ja äänimäärällä 7176. Viralliset tulokset löytyvät Suomen parhaat verkkosivut –kilpailun sivulta.

Voitto on iso kiitos niille kaikille Ystäväpiiri-ryhmänohjaajille ja työtä tekeville, jotka lievittävät omalta osaltaan vanhusten yksinäisyyttä, sanoo projektipäällikkö Anu Jansson. Tulos toimii toki viestinä valtakunnallisestikin, että tämänkaltainen työ on merkityksellistä.Takaisin