Vanhusalan keskusjärjestöt yhdessä TERVE-SOS 2011 –tapahtumaan

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 26.1.2011

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Vanhustyön keskusliitto sekä Ikäinstituutti ovat tiivistäneet yhteistyötään. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitolla ja Vanhustyön keskusliitolla on jo yhteinen Raha-automaattiyhdistyksen tukema KÄKÄTE-projekti. Sen tavoitteena on tukea teknologian keinoin ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä. Ikäinstituutin kanssa liitot tekevät yhteistyötä mm. Voimaa vanhuuteen -ohjelman puitteissa.

Vanhusalan keskeiset toimijat osallistuvat yhteisosastolla TERVE-SOS 2011 -tapahtumaan. Tapahtuma järjestetään Espoossa, Otahallissa, 18.–19.5.2011.
Yhteisellä osastolla haetaan näkyvyyttä vanhusasialle ja vanhusalan keskusjärjestöille sekä korostetaan, että vanhusten hyvinvointi on kaikkien kolmen toimijan yhteinen tavoite.Takaisin