Opas ikääntyneille epilepsiasta

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 25.1.2011

Epilepsialiitto on julkaissut Ikääntynyt ja epilepsia -oppaan, jossa epilepsiasta kerrotaan ikääntyneiden näkökulmasta. Opas antaa tietoa ikääntyneiden epilepsian syistä, taudinmäärityksestä, hoidosta, lääkityksen erityispiirteistä ja epilepsiaan sopeutumisesta.

Epilepsia on yli 65-vuotiaiden kolmanneksi yleisin neurologinen sairaus aivoverenkiertohäiriöiden ja dementoivien sairauksien jälkeen. Yli 65-vuotiaista suomalaisista epilepsiaa sairastaa yli 1 % väestöstä. Suurten ikäluokkien vanhetessa ja väestörakenteen muuttuessa epilepsia yleistyy edelleen.

Ikääntynyt ja epilepsia -oppaan kirjoittaja on LT, neurologian erikoislääkäri Reina Roivainen. Opasta saa Epilepsialiitosta ja se on luettavissa verkkosivuilla www.epilepsia.fi > oppaat ja tuotteet.Takaisin