Musiikkiaiheinen opas vapaaehtois- ja ryhmätoimintaan

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 25.1.2011

Eläkeliitto on julkaissut musiikkiaiheisen oppaan vapaaehtois- ja ryhmätoimintaan. Opas liittyy Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaan Sävel soikoon -hankkeeseen, jossa pyritään musiikin keinoin aktivoimaan palvelulaitoksissa, sairaaloissa tai kodeissaan yksin asuvia ihmisiä sekä antamaan virikkeitä ja uudenlaista sisältöä vapaaehtoistoimintaan.

Musiikki vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin kohentamalla mielialaa, lieventämällä stressiä ja tarjoamalla mielekästä tekemistä. Vapaaehtoistoiminnassa musiikki antaa iloa sekä auttajalle että autettavalle. Yhdessä laulaminen, soittaminen ja musiikin tahtiin liikkuminen virkistää ja rentouttaa kehoa sekä mieltä. Musiikki on myös oiva keino purkaa tunteita ja muistella menneitä tapahtumia.

Oppaassa kerrotaan musiikin ja laulamisen merkityksestä ihmiselle, musiikkiryhmän perustamiseen ja ohjaamiseen liittyvistä asioista sekä vapaaehtoistoiminnan periaatteista. Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmistä on nostettu esiin muistisairaat ja masentuneet, joiden on erityisesti todettu saavan apua musiikista. Oppaan harjoitusosio sisältää opastusta ja vinkkejä mm. musiikkituokion ohjaamiseen, musiikin ja liikkeen yhdistämiseen sekä viisikielisen kanteleen soittoon. Oppaan liitteenä oleva JakkaraJamit-CD sisältää tuttuihin kansanlauluihin ja uusiin sävellyksiin tehtyjä istumatansseja. Liikkeiden ohjeet on kuvattu sekä valokuvin että CD:lle ääneen luettuina.

Yhteistyökumppaneina oppaan toteutuksessa ovat olleet Miina Sillanpään -säätiö ja Vanhustyön keskusliitto.

Opasta (78 sivua) voi tilata Eläkeliitosta hintaan 15 € kpl,
(70 € 5 kpl ) + toimituskulut.
Lisätietoja:
Riina Lilja, projektisuunnittelija
puh. (09) 7257 1178
s-posti: riina.lilja(at)elakeliitto.fiTakaisin