Uutisarkisto 2009

Vanhusten yksinäisyys on Suomessa hyvin yleistä. 75 vuotta täyttäneistä siitä kärsii yli kolmannes. Yksinäisyyden on todettu heikentävän elämänlaatua ja toimintakykyä sekä alentavan muistia. Yksinäisyys voi johtaa jopa ennenaikaiseen laitoshoitoon tai kuolemaan.
Vanhustyön keskusliitolle valittiin uusi hallitus valtuuston syyskokouksessa perjantaina 20.11.2009. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Helsingin yliopiston geriatrian professori Reijo Tilvis. Keskusliiton valtuuston puheenjohtajana toimii valtiotieteen tohtori Markku Lehto.
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 5.-7. 11. pidetty Apuväline, Hyvinvointi ja Koti 2009 -tapahtuma keräsi kolmen messupäivän aikana lähes 10 000 kiinnostunutta alan ammattilaista ja apuvälineiden käyttäjää. Alan uusimpia innovaatioita ovat muun muassa edistykselliset kommunikaation apuvälineet
Euroopan Unionin Geriatriyhdistyksen (EUGMS) aloitteesta ja eurooppalaisten alan tieteellisten järjestöjen tuella on valmisteltu ikääntyneiden terveyden edistämistä ja ikääntyneiden sairauksien hoitoa koskeva toimenpideohjelma Silver Paper – Hopeapaperi.
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 5.-7. marraskuuta järjestettävän Apuväline, Hyvinvointi ja Koti 2009 -messun teemat kattavat laajasti vammaisten ja vanhusten tarpeet. Tiedon lisäksi messuilta löytää elämyksiä, viihdettä ja mielenkiintoista ohjelmaa.
Vuoden 2009 vanhustekona palkittiin Ulvilassa Pappilanlammen palvelukeskuksessa kehitetty dementiahoidon profiilimalli. Palkinto jaettiin tänään Vanhustyön keskusliiton ja Porin kaupungin järjestämässä valtakunnallisessa vanhustenpäivän juhlassa Porissa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä 5 000 euron tunnustus hyvälle vanhustyölle jaettiin nyt toista kertaa.
Vanhustyön keskusliitto ja Muistiliitto järjestävät yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton mallin mukaisen Ystäväpiiri-koulutuksen muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville ja ryhmänohjaamisesta kiinnostuneille. Koulutus järjestetään Helsingissä keväällä 2010. Kouluttajina toimivat Vanhustyön keskusliitosta Ystäväpiiri-kouluttaja ja toimintaterapeutti Heidi Rytky sekä Muistiliitosta sairaanhoitaja ja sosiaalipsykologi Satu Kalliomaa.
Raha-automaattiyhdistys teki viime viikolla avustusta saaneille yhteisöille kyselyn, jossa tiedusteltiin niiden antamaa vaalirahoitusta vuosina 2005–2009. Kyselyn tulokset julkistettiin 30.9.
Vanhustyön keskusliiton senioritoiminta on vanhustenviikolla mukana järjestämässä useita tapahtumia Helsingissä. Lue lisää…
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkaissut verkkosivuillaan vireillepano-ohjeen ”ARAn tuet 2010, joka koskee tukien hakemista vuodelle 2010.
Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sitran Kuntaohjelma järjestää yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa eri puolilla Suomea sarjan seminaareja, joissa käydään läpi uudistuvan palvelusetelilainsäädännön vaikutuksia ja mahdollisuuksia kunnille, asiakkaille ja palveluntuottajille.
Vanhustyön keskusliiton liittokokous pidettiin Vantaalla tiedekeskus Heurekassa 20.8.2009. Kokouksessa valittiin liitolle uusi puheenjohtajisto sekä valtuusto seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Lisäksi liittokous päätti julkilausumasta.
Epilepsialiiton 40-vuotisjuhlaseminaari pidetään 11.9.2009 Helsingissä Finlandia-talossa. Seminaarin aiheena on: Miten auttaa potilasta, jolla on epilepsiaan liittyviä sopeutumisvaikeuksia.
Vanhustyön keskusliitossa on käynnissä kansainvälisestikin uraauurtavia vanhustyön tutkimusprojekteja. Ikäihmisten yksinäisyyteen, omaishoitoon sekä muistisairaiden käytösoireisiin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita esitellään Pariisissa gerontologian ja geriatrian maailmankongressissa 5.-9.7.2009. Tutkimusasetelmaltaan ja laajuudeltaan hankkeet ovat kansainvälisesti kiinnostavia.
Mitä vapaaehtoiset tekevät pitkäaikaishoidon osastolla? Mitä vapaaehtoisten toiminta merkitsee vanhuksille ja vapaaehtoisille itselleen. Muun muassa näitä kysymyksiä pohtii keravalainen yliopettaja Anne Hartikainen, jonka sosiaalipolitiikan väitös vapaaehtoisista pitkäaikaishoidon osastolla tarkastettiin Helsingin yliopistossa 12.6.2009.
Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen hakevat ehdokkaita Vuoden vanhusteko 2009 –palkinnon saajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen ja ilmoita ideasi.
Valtakunnallista vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään perinteiseen tapaan lokakuussa 4.–11.10. Tämän vuoden teemana on Kuntoutuminen kunniaan / Habilitering till heders!
Iääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastaista kansainvälistä kampanjapäivää vietettiin 15.6.2009.
SPR:n ystävätoiminnassa Helsingissä aloitetaan Ystäväpiirikoulutus niille pääkaupunkiseudulla toimiville Punaisen Ristin vapaaehtoisille, joilla on kiinnostusta ikäihmisten ryhmänohjaamiseen ja ryhmätoiminnan sisältöihin.
Vanhustyön keskusliiton tilaama ja Raha-automaattiyhdistysken rahoittama selvitys vanhustyön apuna käytetyista teknologiaratkaisuista on valmistunut.
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 5.-7.11.2009 järjestettävä Apuväline 2009 –tapahtuma laajenee. Perinteisen Apuväline-messutapahtuman rinnalla Hyvinvointi 2009 ja Koti 2009 täydentävät kokonaisuutta, joka nyt entistä kattavammin esittelee vammaisten ja vanhusten elämänlaatua parantavia palveluita ja tuotteita. Messujen aikaan pidettävä Kuntoutussymposium ja laaja kongressiohjelma tarjoavat terveydenhoitoalan ammattilaisille alan uusinta koulutusta.
Vanhustyön keskusliitto ja Muistiliitto järjestävät yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton mallin mukaisen Ystäväpiiri-koulutuksen muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville ja ryhmänohjaamisesta kiinnostuneille. Koulutus järjestetään Helsingissä keväällä 2010.
Iääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastaista kansainvälistä kampanjapäivää vietetään 15.6.2009. Kampanja järjestetään International Network for the Prevention of Eldre Abuse (IN PEA) aloitteesta.
Tänä vuonna vietetään ensimmäistä kertaa Sukupolvien välisen solidaarisuuden Eurooppa-päivää Euroopan komission suosituksesta. Erilaiset kansalaisjärjestöt ja organisaatiot ovat järjestäneet päivään liittyvää ohjelmaa eri puolilla Eurooppaa.
Vanhustyön keskusliitto on uudistanut juhlavuoden tiimoilta ikääntymispoliittisen ohjelmansa.
Viime päivinä on julkisuudessa kerrottu vanhustenhoitajaan kohdistuneista rikosepäilyistä. Lehdistä on saatu lukea, että hän sai rikostuomion jo vuonna 2006. Tämän jälkeenkin hän on toiminut ammatissaan. Kuinka tämä on mahdollista?
Vanhustyön keskusliitto vietti 60-vuotissyntymäpäivää keskiviikkona 22.4.2009 pitämällä juhlaseminaarin Finlandia-talossa. Seminaarin ja koko juhlavuoden teemana on Järjestöt vaikuttavat vanhustyössä. Seminaarissa käsiteltiin suomalaisen vanhustyön tämän päivän tilannetta. Lisäksi kuusi keskusliiton jäsenjärjestöä esitteli toimintaansa.
Vanhustyön keskusliiton valtuusto oli koolla Helsingissä 21.4.2009. 60-vuotisjuhlakokouksessaan valtuusto ilmaisi kannanoton, jonka mukaan tulisi säätää laki vanhusten asemasta ja oikeudesta saada palveluja.
Vanhustyön keskusliitto viettää 60-vuotissyntymäpäivää keskiviikkona 22.4.2009 pitämällä juhlaseminaarin Finlandia-talossa. Seminaarin ja koko juhlavuoden teemana on Järjestöt vaikuttavat vanhustyössä. Seminaarissa käsitellään suomalaisen vanhustyön tämän päivän tilannetta. Lisäksi kuusi keskusliiton jäsenjärjestöä esittelee toimintaansa.
Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen hakevat ehdokkaita Vuoden vanhusteko 2009 –palkinnon saajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen ja ilmoita ideasi.
Vahustyön keskusliitto ry järjestää vapaaehtoistoiminnan perehdytysillan Pohjois-Haagan Ässäkodin ryhmätilassa osoitteessa Eliel Saarisen tie 15 B torstaina 14.5.2009 klo 17.00–19.00.
Ensimmäistä kertaa järjestettävä Terve Aikuinen 2009 – Hyvinvointimessut 45+ messutapahtuma tarjoaa vinkkejä ja virikkeitä terveelliseen elämään. Messut pidetään Kuopio-hallissa 27.–28.3. Vanhustyön keskusliitto on mukana messuilla omalla osastolla.
Yhdistysten ja säätiöiden verotukseen liittyen
Yksinäisyyttä potevat vanhukset hyötyvät tavoitteellisesta ryhmätoiminnasta. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri – yhdessä elämyksiä arkeen projektin tulokset rohkaisevat perustamaan vanhuksille toiminnallisia ryhmiä, sanoo projektipäällikkö Anu Jansson.
Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta järjestää maaliskuussa neljä iltaa käsittävän vapaaehtoistoiminnan kurssin Senioritalo Sandelsin tiloissa Töölössä. Kaikkia vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita kannustetaan mukaan kurssille.
Valtioneuvosto vahvisti tammikuun lopussa Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jaon vuodelle 2009. Vanhustyön keskusliiton saaman avustuksen kokonaismäärä on runsaat 2,8 miljoonaa euroa.
Vanhusten asuntojen muutostöihin on saatavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusten hakuaika on meneillään ja päättyy 3.4.2009. Tukien tarkemmista ehdoista kannattaa soittaa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojille. Korjausneuvojat avustavat hakemusten tekemisessä.
Liiton sopimuslakimies, varatuomari Anja Karvonen-Kälkäjän laatima ja uudistama Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen – opas järjestöille on päivitetty vastaamaan nykyistä hankintalakia. Opas löytyy jäsenistön käyttöön liiton extranet-sivuilta kohdasta Lakiasiat/ Oppaat jäsenyhteisöille.