Vanhustenhuollon viisi viisautta

Vanhustenhuollon viisi viisautta

Merja Lankinen (merja.lankinen a vtkl.fi), 29.3.2019

Vanhustyön keskusliiton sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton suositukset hallitusohjelmaan 2019.

1. Ikääntyneiden hyvinvointia tulee tarkastella kokonaisuutena ja ratkaisuja on etsittävä ennakoivista toimista entistä enemmän.

  • Kohdennettu neuvonta ja asiakasohjaus on avainasemassa ikääntyneiden hyvinvoinnin hallinnassa. Tätä varten jokaiselle vanhukselle on varmistettava vastuuhenkilö.
  • Yksinäisyys on gerontologian jättiläinen, jonka torjuntaan kansalaisjärjestöillä on tutkitusti vaikuttavia sekä kustannustehokkaita ratkaisuja.

2. Järjestöjen erityinen osaaminen ja arvokas työ tulee tunnistaa ja turvata palveluiden tuottamisessa.

  • Sadat järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset luovat luotettavaa hoivaa ympäri Suomen yli satavuotisen osaamisen pohjalta. Tuotot käytetään palvelujen kehittämiseen ja tämän työn arvo tulee huomioida.
  • On olemassa onnistuneita esimerkkejä tarjouskilpailuista, joissa yhteiskuntavastuullisten toimijoiden elinvoima säilyy.

3. Palveluntarpeen arviointi määrittelee oikeanlaisen ja oikea-aikaisen palvelun.

  • Arvioinnin työvälineet tulee ottaa systemaattisesti käyttöön ja lisäksi tulee kuulla vanhuksen omaa ääntä.
  • Jokaisella ikääntyneellä on oikeus turvalliseen kotiin, jonne apua ja tukea saa tarpeen mukaan ‒ tunne hyvästä kodista pitää syntyä myös palveluasumisessa ja välimuotoisia ratkaisuja kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen lisäksi kannattaa hyödyntää.

4. Hyvinvoiva henkilöstö ja osaava johtaminen ovat avaintekijät hyvään ja turvalliseen hoivaan.

  • Hoiva-alan ongelmat eivät ratkea ainoastaan hoitajamitoituksella, koska henkilöstön tarve riippuu asiakkaiden tilanteesta. Välillä voi korostua kuntoutuksen tarve ja toisinaan esimerkiksi saattohoidon tarve.
  • Riittävän resurssin lisäksi tarvitaan vanhuksia kunnioittavaa asennetta aina hoitajista ylimpiin johtajiin saakka.

5. Kuntien ja muiden palvelujen järjestäjätahojen hankintaosaamista tulee vahvistaa ja on turvattava riittävä rahoitus vanhuspalveluiden peruslaatuun.

  • Palvelun järjestäjän tulee ottaa ohjat käsiinsä palvelun tarjoajien kelpoisuusvaatimuksissa sekä palveluiden sisällön ja laadun määrittelyssä.
  • Köyhällä ei ole varaa halpaan ‒ alihinnoiteltu palveluasuminen on kallis ratkaisu, koska se voi johtaa lisääntyneisiin ambulanssi- , päivystys- ja vuodeosastokustannuksiin.

Lisää tietoa, tutkimustuloksia sekä käytännön esimerkkejä:

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
050 365 4664
virpi.dufva@valli

Vanhustyön keskusliitto -
Centralförbundet för de gamlas väl ry
Anni Lausvaara
toiminnanjohtaja
050 322 3021
anni.lausvaara a vtkl.fi 

Lue eduskunnan IKÄ-verkoston tavoitteet täältä.

Vanhustenhuollon viisi viisautta 2019
Vanhustenhuollon viisi viisautta 2019
3.6 MB, päivitetty 29.3.2019
Äldreomsorgens fem visdomar 2019
Äldreomsorgens fem visdomar 2019
3.6 MB, päivitetty 18.4.2019


Takaisin