Vahvike rikastaa vapaaehtoistoimintaa

Vahvike rikastaa vapaaehtoistoimintaa

Viestintä, 4.5.2017

Vanhustyön keskusliiton Vahvike-aineistopankki on lunastanut paikkansa iäkkäiden ihmisten viriketoiminnassa. Vahvikkeen aineistoja käytetään runsaasti palvelutaloissa, hoivakodeissa ja ryhmissä, mutta virikkeitä kannattaa hyödyntää myös kotona ja vapaaehtoistoiminnassa.

Vahvikkeen materiaalit sopivat erinomaisesti kotikäyttöön. Yhtä hyvin virikkeet rikastavat iäkkään ihmisen ja vapaaehtoistoimijan yhdessäoloa. Parhaimmillaan ne lisäävät arjen mielekkyyttä ja tukevat kotona asumista.

Aivojumppa-, muistelu- ja luontovirikkeet ovat Vahvikkeen suosituimpia materiaaleja. Vapaaehtoistoiminnassa niiden avulla on helppo tukea toimintakykyä ja monipuolistaa puheenaiheita.

Vahvikkeessa on runsaasti materiaalia aivoterveyden edistämiseen, sillä aivojen kunnossapito on elinikäinen projekti. Aivojumppaliikkeet, hahmotustehtävät ja pelit tarjoavat sosiaalista, kiinnostavaa ja haastavaa tekemistä.

Muistelu on hyvä ja monipuolinen keino tukea mielen hyvinvointia. Se tuottaa mielihyvää ja rohkaisee keskusteluun. Vahvike tarjoaa jutun juurta ja aktivoi muistia toiminnallisilla virikkeillä.

Luonnosta löytyy elämyksiä kaikille aisteille ja luonto hoitaa niin mieltä kuin kehoa. Jopa luontokuvat ja -äänet voivat lievittää kipua ja kohentaa mielialaa. Vahvikkeessa on kuvien lisäksi runsaasti ideoita luonnon seuraamiseen.


Virikkeet voimauttavat

Yli kaksikymmentä vapaaehtoista osallistui helmikuussa Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminnan koulutustilaisuuteen, jossa ohjattiin käyttämään Vahvike-aineistopankkia kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseen. Koulutuksen järjestivät opinnäytetyönä Metropolia-ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijat.

Vahvike ei ollut vapaaehtoistoimijoille aiemmin tuttu, mutta lähes kaikki innostuivat hyödyntämään tilaisuudessa esiteltyjä ideoita ja voimauttavia virikkeitä. Osallistujat kokivat saaneensa hyötyä sekä vapaaehtoistoimintaan että omaan elämäänsä.

Vahvikkeen YouTube-kanavalla kuka vain voi harjoitella etsimään sopivia virikkeitä liikuntarajoitteiselle Hilmalle, muistisairaalle Veikolle ja yksinäiselle Sirkalle. Vahvike-aineistopankki on kaikille avoin, maksuton palvelu osoitteessa www.vahvike.fi.

Kirjoittajat Minna Kuusela, Ari Liimatainen ja Heidi Rantanen ovat geronomitutkinnon (AMK) opiskelijoita. Heidän opinnäytetyönsä ”Kotona asuvan iäkkään ihmisen psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen − Koulutus Vanhustyön keskusliiton vapaaehtoistoimijoille” valmistui toukokuussa Metropolia-ammattikorkeakoulun vanhustyön tutkinto-ohjelmasta. Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-tietokannan osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705025956.

 


Lisätietoja: 

Vastaava toiminnanohjaaja Anu Lintilä, Senioritoiminta, anu.lintila a vtkl.fi 
Suunnittelija Outi Mäki, Vahvike, outi.maki a vtkl.fi 
Toiminnanjohtaja  Satu Helin, VTKL, satu.helin a vtkl.fi Takaisin