Korjausneuvoja Pekka Hulkkoselle on myönnetty Sotainvalidien Veljesliiton kultainen ansiomerkki

Korjausneuvoja Pekka Hulkkoselle on myönnetty Sotainvalidien Veljesliiton kultainen ansiomerkki

Viestintä (viestinta a vtkl.fi), 28.2.2017

Sotainvalidien Veljesliiton Kymen piirihallitus on myöntänyt Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja Pekka Hulkkoselle Sotainvalidien kultaisen ansiomerkin. Merkki luovutetaan Pekalle Kymi-Karjala osaston vuosikokouksessa tänään 28.2.2017 Kuusankoskella.

Pekka kiittää saamastaan huomionosoituksesta. Hän itse uskoo, että myöntämisperusteisiin on osaltaan vaikuttanut se, että hän on pyrkinyt vaikuttamaan mm. sotainvalidien korvauspäätösten käsittelynopeuteen kiireellisissä asuntojen remontti- ja muutostarpeissa sekä tuonut esiin vanhuksiin kohdistuvaa epäasiallista käytöstä mm. korjaus- ja remonttisopimuksissa.

Keskusliiton väki toivottaa Pekalle lämpimät onnittelut sekä välittää osaltaan kiitoksen hänelle ansiokkaasta työstä!Takaisin