”Jos minä opin – niin oppivat kaikki muutkin” - arkiteknologia ikääntyneen ihmisen tukena

Viestintä, 1.2.2017

Vanhustyön keskusliiton Kotiturva -hankkeessa on tehty Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean rahoituksen tukemana neljän videon sarja teemalla 65 + tekee mieli oppia teknologiaa - ohjaa oivaltaen. Videosarja sisältää kolmen ikääntyneen ihmisen ohjaustilanteet, joissa hän oppii käyttämään arkiteknologiaa. Neljäs video on kooste, johon kaikki ohjaustilanteet ovat koottuna.

Videot on tarkoitettu avuksi erityisesti ikääntyneitä ihmisiä ohjaaville ammattilaisille julkisella-, yksityissektorilla tai järjestöissä. Ne toimivat myös ikääntyneiden ihmisten läheisten apuna, kun kotiin suunnitellaan ja otetaan käyttöön uutta teknologiaa.  

Videoiden tavoitteena on edistää teknologian käyttöönottamista ikääntyneiden ihmisten keskuudessa, lisätä teknologiamyöntyvyyttä ja antaa ohjaukseen työvälineitä.  Videoiden taustalla on teknologian käyttöönottamisen STAM -malli (Senior Technology Acceptance & Adoption model) sekä oppimisprosessin vaiheen ja niiden soveltaminen ikääntyneen ihmisen ohjaustilanteisiin. 

- Esimerkinomaisina teknologisina laitteina videoissa ovat digitaalinen ovisilmä, älypuhelin ja kommunikaattori, sanoo projektipäällikkö Tarja Rantee Kotiturva-projektista.

Kiitämme videoiden tekoon osallistuneita ikääntyneitä sekä muita työryhmän jäseniä.  

Katso videot tästä linkistä: bit.ly/2jWxW1I 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tarja Rantee, 050 463 4868

Kehittämisjohtaja Teija Mankkinen, 040 161 7787Takaisin
 ”Jos minä opin – niin oppivat kaikki muutkin” - arkiteknologia ikääntyneen ihmisen tukena