Ikääntyneet ihmiset vapaaehtoisina

Ikääntyneet ihmiset vapaaehtoisina

Viestintä, 11.1.2017

Eloisa ikä –tutkimuksessa on julkaistu artikkeli Kaikki mukaan toimintaan? – vapaaehtois- ja vertaistoiminta Eloisissa hankkeissa. Kirjoittajina ovat tutkijat Marja Saarenheimo ja Minna Pietilä.

Kirjoituksessa käsitellään Eloisa ikä -ohjelman hankkeissa toimineiden vapaaehtois- ja vertaistoimijoiden kokemuksia ja näkemyksiä vapaaehtoistoiminnan merkityksestä ja sen roolista osallistujien arjessa. Kirjoitus perustuu tutkimuksen laadulliseen aineistoon, joka koostuu yksilö-, pari- ja ryhmähaastatteluista. Osallistujien omien kokemusten ja näkemysten valossa pohditaan myös yleisemmin vapaaehtoisuuden kokemuksellista sisältöä ja sen hyvinvointiin liittyviä elementtejä. 

Lue artikkeli kokonaisuudessaan Eloisa ikä -ohjelman sivuilta.Takaisin