Etsivä vanhustyö löytää näkymättömät

Etsivä vanhustyö löytää näkymättömät

Viestintä, 30.1.2017

Etsivän ja löytävän vanhustyön tarkoituksena on nimensä mukaisesti etsiä ja löytää yksinäisyydestä kärsiviä, yksineläviä tai syrjäytyneitä vanhuksia, jotka ovat jostain syystä jääneet palvelujärjestelmän katveeseen. Etsivän ja löytävän työn tueksi on tänään julkaistu uusi video ”Etsivä ja löytävä vanhustyö – jotta kenenkään ei tarvitsi olla yksin!”. Video on tuotettu osana STEAn rahoittamaa Eloisa Ikä -ohjelmaa Vanhustyön keskusliitossa.

Nyt julkaistava video on tarkoitettu herättämään keskustelua vanhustyön nykytilasta ja toimintamalleista. Erityisesti video on suunnattu vanhustyön ammattilaisille ja päätöksentekijöille julkisella ja yksityisellä sektorilla. Video nostaa esiin etsivän ja löytävän vanhustyön merkityksen osana kunnan perinteistä vanhustyötä, mutta kuvaa myös toimintamallin sekä käytännön toteutustapoja Helsingissä, Espoossa ja Turussa. Toimintatapa onkin hyvä esimerkki uudenlaisesta ja onnistuneesta yhteistyöstä järjestöjen ja kuntien välillä. Video on toteutettu yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Seniori-Vamos -hankkeen ja Fingerroosin säätiön Löytävä-hankkeen kanssa.

Uusia keinoja eriarvoistumista vastaan 

Etsivän vanhustyön avulla löydetään muun muassa yksinäisyydestä, muistisairauksista, masennuksesta, päihdeongelmista ja liikkumisvaikeuksista kärsiviä ikäihmisiä.

– Uusia keinoja vastata suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumisen haasteisiin tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän kaikissa kunnissa ja tulevissa maakunnissa, sanoo Eloisa ikä -ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitosta.

– Onkin hienoa, että myös Espoon, Helsingin ja Turun kaupungin edustajat lähtivät mukaan tähän videoprojektiin kertomaan omasta palveluntuottajan näkökulmastaan, miksi yhteistyö on niin tärkeää ja sitä kannattaa tehdä, jatkaa Heinola.

Videolla esiintyvien pääkaupunkiseudun Seniori-Vamoksen ja turkulaisen Löytävä-hankkeen lisäksi useissa muissa Eloisa ikä -ohjelman hankkeissa on kehitetty ja tehty etsivää ja löytävää vanhustyötä jo vuodesta 2013 lähtien.

Fingerroosin säätiön toimitusjohtaja, Löytävä-hankkeen projektipäällikkö Ulla-Maija Nikulan mukaanlöytävä vanhustyö on ammatillista, erityistason osaamisalueen työtä, jossa korostuu psykososiaalinen työote.

– Työ on liikkuvaa ja toteutuu asiakkaan kotona tai hänen lähiympäristössään ja se huomioi kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ikääntyneet. Työ toteutetaan mahdollisuuksien mukaan työparityöskentelynä järjestön ja julkisen sektorin välillä. Löytävän työn tavoitteet täyttyvät, kun mukaan saadaan sosiaali- ja terveyspalvelut ja erityisesti vanhuspalveluiden kotihoito sekä toimiva yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa.

Ihmisten kohtaamista ja välittämistä – jotta kenenkään ei tarvitsi olla yksin

Vuonna 2016 Helsingin Kallion alueella kohdattiin 174 asiakasta ja Espoon keskuksen alueella 76 asiakasta. Kalliossa toimi vuoden lopussa 76 aktiivista vapaaehtoista ja Espoossa 28 vapaaehtoista, kertoo projektipäällikkö Satu Aalto Helsingin Diakonissalaitoksen Seniori-Vamoksesta. 

– Pääsääntöisesti asiakkaat ohjautuivat palveluumme verkoston kautta, yli 60 % tuli kotihoidon kautta. Olemme tilastoineet ohjautumiseen johtaneita syitä. 78 % asiakkaista kokee yksinäisyyttä tai on vailla riittävää sosiaalista verkostoa. Tämä on merkittävin syy asiakkuuteen Seniori-Vamoksessa.

Turussa työskentelevät Löytävä-hanketyöntekijät ovat tavoittaneet vuosina 2014–2016 eri toiminnoissaan muun muassa yksilöasiakastyössä, Pilke-toiminnassa, määräaikaisissa ryhmissä, päivystyksessä sekä satunnaisten ikääntyneiden hakiessa apua toimistolta noin 540 ikäihmistä. 

Eloisa ikä -ohjelma (2012–2017) on STEAn avustusohjelma ikääntyneiden ihmisten hyvän arjen vahvistamiseksi. Ohjelmassa on yhteiskehitetty vanhuusikäisten tukemiseksi toimintamalleja yhdessä vapaaehtoisten ja järjestötoimijoiden kanssa ja sitä kautta luotu mahdollisuuksia ikäihmisten osallisuudelle.

Katso videot Eloisa ikä -ohjelman YouTube -kanavalta:

Eloisa ikä: Etsivä ja löytävä vanhustyö -dokumentti jakso 01
Eloisa ikä: Etsivä ja löytävä vanhustyö -dokumentti jakso 02
Eloisa ikä: Etsivä ja löytävä vanhustyö -dokumentti jakso 03

Lisätietoja
Ohjelmapäällikkö Reija Heinola, Eloisa ikä -ohjelma, 050 449 2998
Toiminnanjohtaja Satu Helin, VTKL, 050 428 5244
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, VTKL, 050 421 0762
Etunimi.sukunimi a vtkl.fi

Takaisin