VTKL:n kuntavaaliteesit 2017

VTKL:n kuntavaaliteesit 2017

Viestintä, 8.12.2016

Vanhustyön keskusliitto on koonnut vaaliteesit kevään 2017 kuntavaaleja varten. Keskusliitto jäsenjärjestöineen painottaa järjestöjen ja kuntien välisen yhteistyön vahvistamista myös muuttuvassa sote-järjestelmässä.

. Kuntien hankinnoissa on turvattava lähipalvelut iäkkäille ihmisille ja huomioitava niiden järjestämisessä paikalliset palveluntuottajat mm. suorahankintojen avulla.

VTKL pitää tärkeänä seuraavia kunnallispoliittisia sisältöjä:  

1. Järjestöjen ja kuntien yhteistyötä ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä tulee konkreettisesti vahvistaa lisäämällä

  • kansalaisjärjestöjen taloudellisia ja toiminnallisia työskentelyedellytyksiä
  • yhteistyötä ja osallistumista järjestöjen toteuttamien kehittämishankkeiden valmisteluun, toteutukseen sekä kehitettyjen toimintamallien käyttöönottamiseen.

2. Ikääntyneiden ihmisten lähipalvelut tulee taata. Kunnilta odotetaan vanhuspalvelujen hankintakäytäntöjä, joissa 

  • voidaan turvata pienten ja keskisuurten järjestöjen säilyminen paikkakunnan palvelujen tuottaja mm. suorahankintojen avulla
  • lähtökohtana on ikääntyneen ihmisen oma tahto hoitopaikan tai palvelun tuottajan valinnasta jo ennen hankintajärjestelyihin ryhtymistä

3. Kuntien tehtävänä on ikääntyneiden ihmisten osaamisen ja oppimisen edistäminen

Maakunta- ja sote-uudistuksessa kunnissa säilynee sekä sivistykseen että hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät tehtävät. Samalla korostetaan kunkin ihmisen omaa vastuuta hyvinvoinnistaan. Kuntien tulee edistää

  • tietoisuutta oman hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden ylläpitämisestä sekä uskallusta asioida eri tietojärjestelmissä
  • hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttöönottoa
  • ylläpitää ja laajentaa ikääntyneiden ihmisten oppimisen edellytyksiä sekä luoda kunnissaan oppivaan vanhuusikään kannustavaa kulttuuria.

Vanhustyön keskusliiton jäsenistö palvelee laajasti

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) toimii ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyväksi työtä tekevien runsaan 340 jäsenjärjestön katto- ja edunvalvontaorganisaationa. Jäsenistä noin 200 tuottaa ikääntyneille ihmisille monipuolisia asumispalveluita, kuntoutusta, kotihoitoa sekä muita palveluita.

 Kolmannen sektorin toimijoina monet järjestöt ovat toimineet paikkakunnillaan vuosikymmeniä, jopa yli vuosisadan tullen paikkakuntalaisille tutuiksi myös monipuolisesta vapaaehtoistoiminnasta ja kuntayhteistyöstä. Järjestöissä kehitetyt uudet toimintamallit ovat olleet useasti lähtökohtana myös kuntien vanhuspalvelujen kehittämiseen ja keino vastata myös niihin ihmisten inhimillisiin tarpeisiin ja odotuksiin, mitä lakisääteiset palvelut eivät kata. 

Katso video ja lue lisää Kuntavaalit 2017 -sivuiltamme.Takaisin