Vanhustyön keskusliitto mukana Suomi 100 vuotta -ohjelmassa

Vanhustyön keskusliitto mukana Suomi 100 vuotta -ohjelmassa

Viestintä, 30.12.2016

Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään vuonna 2017. Vanhustyön keskusliitolla on virallinen juhlavuoden status ja liitto toteuttaa juhlavuotta teemalla Ikäpolvet yhdessä – juurensa tuntien, toisiaan tukien.

Vanhustyön keskusliitto käyttää omia viestintäkanaviaan täysimittaisesti juhlavuoden ajan viestiäkseen liiton jäsenistön tekemän työn saavutuksista iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi, vanhustyön kehittämisestä, osallistumisen mahdollisuuksista ja ikäpolvien välisestä vuorovaikutuksesta. Keskusliitto jäsenjärjestöineen on kautta aikojen ollut mukana erityisesti vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä ja iäkkäiden ihmisten osallisuuden vahvistamisessa.

Suomi 100 vuotta ohjelman Yhdessä-teema on erityisesti näkyvissä lokakuussa vietettävän valtakunnallisen Vanhustenpäivän ja -viikon vietossa sekä liiton tuottaman materiaalin sisällöissä. Vanhustenviikon teemana vuonna 2017 on Ikäpolvet yhdessä - Generationerna tillsammans. Liiton tuottaman suunnittelulehden ja julisteen avulla kannustetaan eri yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään yhdessä tapahtumia ja toimintaa, joissa iäkkäät ihmiset ovat keskeisesti osallisina. Materiaali julkistetaan ja tulee jakoon tammikuun lopussa.

Vanhustenpäivän valtakunnallinen juhla pidetään Hämeenlinnassa 1.10.2017 Suomi 100 vuotta -ohjelman teemat huomioiden. Vanhustenviikon suojelijana toimii Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Juhlavuoden vietossa keskusliitto nostaa esiin vuosina 2011–2013 toteutetun hankeen Elämänkulku ja ikäpolvet tuloksia ja levittää hankkeessa kehitettyä ”Neljän polven treffit” ideologiaa käytäntöön. Hankkeen julkaisussa Neljänpolven treffit – Ikäpolvitoiminnan opas on käytännönläheisiä toimintaesimerkkejä ja -vinkkejä ikäpolvitoiminnan järjestämiseksi.

Tutkimusjulkaisussa Ikäpolvien taju – Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa  tutkijat ja eri ikäpolviin kuulivat ihmiset pohtivat elämänkulkuun, ikään ja ikäpolviin liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää Suomi 100 -kampanjasivultamme. 

 Takaisin