Palvelukeskus Akuliina Siilinjärvellä siirtyy Yrjö ja Hanna -säätiön omistukseen

Viestintä, 23.12.2016

Palvelukeskus Akuliina Siilinjärvellä siirtyy Yrjö ja Hanna -säätiön omistukseen 1.1.2017. Siilinjärven Palvelutalohdistys rakennutti vuonna 1998 paikkakunnalle ensimmäisen yksityisen, tuettua asumista tarjoavan palvelutalon. Yhdistyksen toiminta on Siilinjärvellä tunnettua, palvelutalon asuntoihin on runsaasti hakijoita.

Yhdistys on tutkinut, millaiset toimintamahdollisuudet voisivat olla suuremmalla toimijalla, joka pystyisi kehittämään Akuliinan toimintoja sekä rakentamaan mahdollisesti lisää palveluasuntoja. Lisäksi selvityksissä koettiin tärkeäksi, että mahdollisella uudella toimijalla olisi samat vanhustenhuollon arvot kuin Palvelutaloyhdistykselläkin.

Vaihtoehtoisista ratkaisuista yhdistys päätti valita valtakunnallisesti toimivan, suomalaisen Yrjö ja Hanna - säätiön. Tällä voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen ja yleishyödyllisenä rakennuttajana toimivan säätiön yhdistämisellä vahvistetaan entisestään vanhustenhuollon parissa toimivien kansalaisjärjestöjen, kolmannen sektorin tuottamaa toimintaa ja palvelua.

Yhdistymisen tuoman synergian avulla vastataan ikääntyvän yhteiskunnan tarpeisiin luomalla entistä paremmat mahdollisuudet ikääntyneiden ihmisten palveluiden kehittämistyölle. Molemmat osapuolet ovat Vanhustyön keskusliiton jäsenjärjestöjä.

Talon asukkaille, läheisille ja sidosryhmille järjestettiin eilen tiedotustilaisuus, jossa paikalla oli Siilinjärven palvelutaloyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Leena Korhonen, yhdistyksen hallituksen edustajat sekä Yrjö ja Hanna -säätiön edustajat kertomassa muutokseen liittyvistä asioista. Säätiötä edustivat tilaisuudessa toiminnanjohtaja Anni Lausvaara, hallituksen puheenjohtaja Seppo Malmi sekä hallituksen jäsenet Pirkko Lahti ja Eva-Riitta Siitonen.

Kuva: Yhdistyksen puheenjohtaja Merja Ruuskanen ja varapuheenjohtaja Maija-Liisa Räisänen luovuttivat tiedotustilaisuudessa Akuliinan toiminnanjohtaja Leena Korhoselle hänelle myönnetyn Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristin.

banneri

Takaisin
Palvelukeskus Akuliina Siilinjärvellä siirtyy Yrjö ja Hanna -säätiön omistukseen