VTKL panostaa jäsenpalveluihin ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan

Viestintä, 11.11.2016

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) vahvisti marraskuun alussa osaajien joukkoaan järjestöjohtaja Mailis Salmella ja kehittämisjohtaja Teija Mankkisella.

KTM Mailis Salmella on pitkä ja monipuolinen johtajakokemus usealta eri toimialalta.  VTKL:oon Salmi siirtyy Someron kuntokotiyhdistys ry:n sekä yhdistyksen omistaman Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:n toimitusjohtajan ja kiinteistöyhteisöiden operatiivisen vastuuhenkilön tehtävästä. Salmella on myös lukuisia luottamustehtäviä kuten esimerkiksi Hoito- ja kuntotuslaitosten liiton, HOKULIn hallituksen puheenjohtajan sekä Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n varapuheenjohtajan tehtävät. Puheenjohtajana Salmella onkin hyvät valtakunnalliset verkostot ja pitkä kokemus vaikuttamis- ja hanketyöstä. Lisäksi Salmi on kehittänyt järjestöjen ja organisaatioiden kanssa asiakaslähtöisiä vanhuspalveluita, vapaaehtoistoimintaa ja kuntoutusta.

 YTT Teija Mankkisella on laaja-alainen ja pitkä kokemus tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, johtamisesta ja organisaatioiden kehittämisestä. Valtaosan työurastaan Mankkinen on tehnyt turvallisuussektorilla mm. yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuuteen, varautumiseen, pelastusalaan sekä vapaaehtoistoimintaan ja sen tulevaisuuteen liittyvien kysymysten parissa. Lisäksi Mankkinen on vuodesta 2014 toiminut Euroopan Komission tutkimushankkeiden ja -hakemusten kansainvälisenä asiantuntija-arvioijana.  VTKL:oon Mankkinen siirtyy Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:stä (SPEK) tutkimus- ja kehittämispäällikön tehtävästä.  

Lisätietoja antavat:
Toiminnanjohtaja Satu Helin, 050 428 5244
Järjestöjohtaja Mailis Salmi, 050 323 9122
Kehittämisjohtaja Teija Mankkinen, 040 161 7787Takaisin
Mailis Salmi

Mailis Salmi

TeijaM

Teija Mankkinen