Pysy pystyssä liukkaalla!

Pysy pystyssä liukkaalla!

Viestintä, 17.11.2016

Tiet ja jalkakäytävät ovat muuttuneet hyvin liukkaiksi. Ulkona liukastumista voi ehkäistä hankkimalla tukevat ja liukumattomat ulkojalkineet sekä niihin liukuesteet.

Esimerkiksi Mäntsälän kunta on jakanut nyt ensimmäistä kertaa ilmaiset liukuesteet talvikenkiin kaikille tänä vuonna 75 vuotta täyttäville tai vanhemmille asukkailleen. Vastaavanlaisia suunnitelmia ja käytäntöjä on muuallakin.

Liukastuminen saattaa tuntua usein harmittomalta, mutta varsinkin iäkkäät ihmiset joutuvat usein lääkäriin tai sairaalaan, kun jalka lipeää. Yli 75-vuotiaista jopa 70 prosenttia tarvitsee hoitoa liukastuttuaan. Liukastumiset aiheuttavat paljon haittaa myös työikäisillä, esimerkiksi poissaoloja töistä. Työmatkalla sattuneista tapaturmista nimittäin suurin osa johtuu kaatumisista, liukastumisista ja kompastumisista.

Vaikka liukastuneet saadaan yleensä hoidettua kuntoon, vakavammat vammat, kuten murtumat vaivaavat usein pitkään ja haittaavat arkea.

TIETOA LONKKAMURTUMISTA

  • Lonkkamurtumia sattuu vuosittain noin 7 500.
  •  Vuonna 2020 lonkkamurtumia ennustetaan sattuvan jo noin 10 000 vuodessa. Murtumien yleistymistä selittää etenkin se, että väki vanhenee.
  •  Lonkkamurtuman hoito maksaa noin 20 000 euroa per murtuma. Summa sisältää leikkaushoidon, sairaalahoidon, kuntoutuksen ja apuvälineet.
  •  Uusintamurtumat ovat yleisiä. Myös ne aiheuttavat kustannuksia.
  •  Lonkkamurtuman yhteen lasketut hoitokustannukset ovat koko maassa noin 136 miljoonaa euroa vuodessa.
  •  Lonkkamurtuma heikentää toimintakykyä pitkään. Joka kymmenes jää kokonaan laitoshoitoon.
  •  Tyypillinen lonkkamurtumapotilas on yli 80-vuotias kotona asuva nainen, joka on kaatunut sisätiloissa.

Lähde: THLTakaisin