Hoitajamitoituksen alarajaa ei lasketa

Hoitajamitoituksen alarajaa ei lasketa

Viestintä, 18.11.2016

Hallitus on sopinut, että jatkossakin ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen hoitoon osallistuvan henkilöstön mitoituksen pitää olla vähintään 0,5 hoitajaa asukasta kohden. Siltä osin tilanne säilyy nykyisen vanhuspalveluiden laatusuosituksen mukaisena

Vanhustyön keskusliiton 340 jäsenjärjestöstä 200 tuottaa ikääntyneille ihmisille palveluja, joista tyypillisin palvelumuoto on tehostettu palveluasuminen.  VTKL on osallistunut STM:n kutsusta ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitussuosituksen uudistamista koskeneeseen keskustelutilaisuuteen ja antanut asiasta lausuntonsa.

Lausunto henkilöstömitoituksen tarkistamiseksi iäkkäiden ihmisten palveluissa. 

Toiminnanjohtaja Satu Helin pitää liiton lausuntoon vedoten hallituksen päätöstä 0,5 hoitajan vähimmäismitoituksen säilymisestä tarkoituksenmukaisena. Lisäksi liitto pitää tärkeänä, että samaa suositusta noudatetaan sekä yksityisillä että julkisilla palvelujen tuottajilla.

STM:n tiedotteen mukaan laatusuosituksen uudistamisessa tavoitellaan mitoitukseen joustavuutta ikääntyneen ihmisen toimintakykyisyyden ja palvelutarpeen perusteella. Lisäksi pohditaan keinoja laskea mitoitukseen muita työntekijäryhmiä. VTKL pitää näitä tavoitteita kannatettavina, kuten myös teknologian hyödyntämistä. VTKL:n Kotiturva-hanke edistää teknologian hyödyntämistä. Lue lisää sivuiltamme.

VTKL pitää tärkeänä, että haettaessa laatusuosituksen kautta palvelujen tuottamiseen sekä joustoa että kustannusten hillinnän mahdollisuuksia, tulisi samassa yhteydessä purkaa yksityisten palvelujen tuottajien toimiluvissa mahdollisesti olevat henkilöstömitoituskriteerit. Takaisin