Eloisa ikä -ohjelma: Havaintoja ikääntyneiden ihmisten toimeentulosta ja hyvinvoinnista hankeaikana

Viestintä, 3.11.2016

Eloisa ikä -ohjelman tutkimus julkaisee noin kerran kuukaudessa verkkosivuillaan alustavia havaintoja hankkeisiin osallistuvien ikääntyneiden ihmisten kokemuksista. Erityisesti ollaan kiinnostuneita muutoksista heidän arkensa sujuvuudessa sekä osallisuuden, toimijuuden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin kokemuksissaan.

Viimeksi julkaistiin havaintoja liittyen hankeosallistujien toimeentuloon ja hyvinvointiin. Lomakekyselyn perusteella 60–99-vuotiaiden vastaajien (N=295) kokemus tulojensa riittävyydestä menoihin ei ollut juuri muuttunut hankeaikana: noin kolmasosa koki sen edelleen hankalaksi. Sen sijaan psykososiaalinen hyvinvointi oli kohentunut nimenomaan toimeentulonsa hankalaksi kokeneilla. Eloisa ikä -hankkeisiin osallistuminen on voinut osaltaan edesauttaa tätä myönteistä kehitystä, mitä tukevat myös havainnot tutkimuksen haastatteluaineistosta.

Tutkimuksen lopulliset tulokset julkaistaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kyselyyn vastanneet mainitsivat tuloihin ja menoihin liittyvässä avokohdassa seuraavia tekijöitä hankalaksi kokemansa toimeentulon taustalla:

•        Pieni ja riittämätön eläke

•        Yhden hengen talous

•        Huono terveydentila

•        Sairaus- ja lääkekulut

•        Lainat ja/tai velkaantuminen

•        Lasten auttaminen taloudellisesti

•        Omakotiasumisen suuret kulut

•        Kodin korjaustarpeet

 

Toimeentulonsa helpoksi kokeneet vastaajat mainitsivat seuraavia tekijöitä: 

•        Hyvä tai vähintään riittävä eläke

•        Kahden hengen talous: puolison tulot auttavat

•        ”Toimeen on tultava” -asenne

•        Ei tarvetta ulkopuoliseen apuun tai palveluihin

•        Kotitaloudella on muitakin tuloja (kuin eläke): lähinnä työ, pääomatulot, säästöt ja/tai sijoittaminen

Lue lisää Eloisa ikä -ohjelman sivuilta

  Takaisin
Eloisa ikä -ohjelma: Havaintoja ikääntyneiden ihmisten toimeentulosta ja hyvinvoinnista hankeaikana