Tänään vietetään SeniorSurf-päivää - Iäkäs ihminen digitaalisten palveluiden käyttäjänä ja opastajana

Viestintä, 4.10.2016

Vanhustenviikon SeniorSurf-päivän tapahtumissa tarjotaan iäkkäille ihmisille tilaisuuksia tutustua rauhassa ja turvallisesti tietotekniikkaan ja erilaisiin digitaalisiin palveluihin omaan tahtiinsa ja usein henkilökohtaisen avun kanssa.

SeniorSurf-päivä järjestetään tänä syksynä neljättä kertaa. Teemapäivä on osa valtakunnallista Vanhustenviikkoa. Opastusmateriaaleja ja videoita opastuksen tueksi ja myös itsenäiseen käyttöön löytyy Vanhustyön keskusliiton nettisivuilta www.vtkl.fi/seniorsurf.

Vertaisopastajat koolla syyskuussa - kannanotto laadittiin

Palveluita viedään verkkoon ja toimintatapoja ravistellaan sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yleinen tahtotila on viedä entiset monen luukun palvelut yhdelle luukulle, helpottaa käyttäjän kokemusta ja samalla yksinkertaistaa hallintoa ja käytäntöjä. 

Asiakkaan kannalta tämä kuulostaa äkkiseltään hyvältä. Hankalassa asemassa ovat kuitenkin he, jotka eivät ole sinut digitaalisen maailman kanssa. Yksi iso joukko heistä ovat iäkkäät ihmiset. Suomessa on noin 500 000 yli 65-vuotiasta ihmisistä, jotka eivät käytä tietotekniikkaa lainkaan. Lisäksi on runsaasti iäkkäitä ihmisiä, jotka eivät rohkene käyttää sähköisiä palveluita.

Syyskuun puolessa välissä noin 70 seniori-ikäisiä tietotekniikan vertaisopastajaa kokoontui tapaamaan toisiaan, oppimaan itsekin uutta ja pohtimaan, mitkä asiat aiheuttavat pulmaa toisten iäkkäiden ihmisten opastamisessa. Yleiseksi ongelmaksi nousivat sähköiset palvelut, joiden käyttöön tarvitaan tunnistautuminen. Opastaminen on hankalaa, koska toisen tunnuksia ei voi käyttää ja palvelut sisältävät henkilökohtaisia tietoja. Kaikessa sähköisessä asioinnissa tulisikin olla opastuskäyttöä varten demoympäristö, jonne voisi kirjautua demotunnuksia käyttäen.
Demoympäristössä pitäisi pystyä opastamaan ja opettelemaan kaikkia palveluun kuuluvia asioita. Tämä madaltaisi kynnystä palvelun käytön aloittamiseen. Demoympäristöä tarvitaan sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluihin.

Tukea vertaisopastajasta

Iäkkäät ihmiset ovat kiinnostuneita tietotekniikasta. He ovat aikuisia ihmisiä, jotka haluavat hoitaa itse omat asiansa. Ihminen oppii koko elämänsä ajan, myös iäkäs ihminen oppii käyttämään hyviä sähköisiä palveluita. Täysin uuden laitteen ja tekniikan opettelu itsekseen on kuitenkin korkean kynnyksen takana. Hyvä opastaja on avainsana alkuun pääsemiseksi. Hyvä opastaja on rauhallinen, kannustava, rohkaiseva ja hänelle voi esittää myös tyhmiä kysymyksiä.


Palveluiden tuottajien tulee ottaa vastuu käyttäjien opastamisesta palveluunsa. Vapaaehtoiset opastajat ovat valmiita auttamaan sähköisten palveluiden opastuksessa, kunhan heidät ensin perehdytetään palveluun. Suomessa toimii neljä aktiivista ikäihmisten tietotekniikkayhdistystä, muita opastusta tarjoavia tahoja sekä koko ajan laajeneva vertaisopastajien joukko. Eri toimijoiden tiedot löytyvät kootusti Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-sivuilta. Jos vertaisopastajia vielä otettaisiin mukaan palveluiden kehitys- ja testausvaiheissakin, saattaisi tuloksena olla käyttäjäystävällisemmät palvelut, joita osattaisiin käyttää mahdollisesti jopa ilman opastusta.

Syyskuun vertaisopastajien syystapaamisen järjesti Vanhustyön keskusliitto, mukana olivat ENTER ry, Mukanetti ry, Joen Severi ry, Savonetti ry, Jyväskylän ikääntyvien yliopisto, Eläkkeensaajat, Eläkeliitto, LähiVerkko-projekti, Jyväskylän kirjasto, Helsingin työväenopisto ja DfA Finland ry.

Lisätietoja

Projektisuunnittelija Tiina Etelämäki, SeniorSurf-projekti,050 343 5955,  tiina.etelamaki @ vtkl.fiTakaisin
Tänään vietetään SeniorSurf-päivää - Iäkäs ihminen digitaalisten palveluiden käyttäjänä ja opastajana