Vanhustenviikon teemana: Tekee mieli oppia!

Viestintä, 8.9.2016

Oppiminen liittyy koko elämään, korostaa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin. Lokakuussa vietettävän Vanhustenviikon teemana on Tekee mieli oppia – Lust att lära sig! Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii viikon suojelijana.

Valtakunnallista Vanhustenpäivää vietetään tänä vuonna 2.10. ja Vanhustenviikkoa 2.-9.10. Vanhustyön keskusliitto on valinnut vuoden teemaksi Tekee mieli oppia – Lust att lära sig.

– Oppimisen teema on varsin ajankohtainen, kun yhteiskunta ympärillämme muuttuu nopeasti. Varsinkin teknistyminen ja tietotekniikan lisääntyminen on mukana kaikissa asioissa. Usein sanotaan, ettei vanha koira opi uusia temppuja. Tutkimusten mukaan ihmisen oppimiskyky säilyy kuitenkin koko eliniän, jos ihmisellä ei ole tiedonkäsittelytoimintoihin vaikuttavia pitkäaikaissairauksia. Tarvitaan vain sopivaa kannustusta ja motivaatiota, niin uusiakin asioita voi oppia, toiminnanjohtaja Satu Helin sanoo ja jatkaa: 

– Ikääntyessään ihminen väistämättä kohtaa myös muutoksia, jotka eivät aina ole mieluisia. On sairastumisia tai läheisten menetyksiä. Näissä tilanteissa käytetään joskus sanaa sopeutuminen tai luopuminen, ja sitähän ne ensi vaiheessa ovat. Voisiko näitäkin asioita tarkastella oppimisen näkökulmasta? Moni on löytänyt uusissa elämäntilanteissa uusia mahdollisuuksia, olen oppinut elämään yksin tai olen löytänyt uusia ystäviä tai olen mennyt mukaan esimerkiksi järjestön organisoimaan toimintaan. 

Tietotekniikka tutuksi – SeniorSurf-päivä 4.10. 

Vanhustenviikolla tiistaina 4.10. järjestetään neljättä kertaa valtakunnallinen SeniorSurf-teemapäivä iäkkäiden ihmisten tietotekniikkataitojen edistämiseksi. Vanhustyön keskusliitto on panostanut parin viime vuoden ajan SeniorSurf hankkeeseen, jossa on tuotettu oppimismateriaalia ja luotu toimintamalli vertaisohjaukseen. Ryhmissä on todettu, että toinen iäkäs ihminen on usein paras tuki tietotekniikan opettelussa.

Valtakunnallista Vanhustenpäivän pääjuhlaa vietetään sunnuntaina 2.10. Jyväskylässä. Juhlaa valmistellaan yhdessä Jyväskylän kaupungin, vanhusneuvoston, seurakunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Juhlapuhujana tilaisuudessa on sisäministeri Paula Risikko.

Vanhustyön keskusliitto on asiantuntijayhteistyökumppanina 1.10. Heurekassa avautuvassa Dialogi ajassa – Vanhenemisen taito -näyttelyssä. Näyttely antaa kokemuksellisin keinoin tietoa vanhenemisesta ja pyrkii lisäämään tietoisuutta ikääntymisen tuomista mahdollisuuksista. Näyttelyssä käsitellään iän ja vanhenemisen eri puolia ikäasiantuntijoiden eli yli 70-vuotiaiden innoittajien ohjauksessa. Keskusliitto on ollut mukana ikäasiantuntijoiden rekrytoinnissa.

Vanhustyön keskusliiton tuottama kampanjamateriaali on kiinnostanut ja julisteita sekä lehtiä on tilattu runsaasti tapahtumien järjestämisen tueksi. Lehti on luettavissa sähköisenä nettisivuilla vtkl.fi/Vanhustenviikko. Sivuilta löytyy myös keskusliiton toiminnanjohtajan videotervehdys käytettäväksi eri yhteisöjen omissa tapahtumissa. Vinkkejä SeniorSurf-päivän järjestämiseen ja opastusmateriaaleja löytyy nettisivuilta vtkl.fi/Seniorsurf.

Vanhustyön keskusliitto on runsaan 340 iäkkäiden ihmisten ja vanhusten hyväksi työskentelevän yhteisön keskusjärjestö. Jäsenyhteisöt tuottavat mm. palveluja sekä järjestävät monipuolista virkistys ja vapaa-ajan toimintaa iäkkäille ihmisille. Liiton jäseninä on myös valtakunnallisia eläkeläis- ja potilasjärjestöjä sekä tutkimusyhteisöjä. Raha-automaattiyhdistys tukee avustuksin keskusliiton toimintaa. Toinen keskeinen rahoittaja on Suomen Kansanterveysyhdistys.

Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenpäivä ja -viikko ovat maassamme pisimpään juhlittuja teematapahtumia. Vanhustenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1954 ja Vanhustenviikko tuli mukaan vuodesta 1972 alkaen.   

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Satu Helin, 050 428 5244, satu.helin a vtkl.fi

Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762, leena.valkonen a vtkl.fiTakaisin
Vanhustenviikon teemana: Tekee mieli oppia! Presidentti-Niinisto

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on Vanhustenviikon suojelija.