Suvanto-linja voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun

Viestintä, 28.9.2016

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun voitti tänä vuonna Suvanto-linja, joka on valtakunnallinen auttava puhelinpalvelu kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Kilpailun teemana oli ikääntyneisiin kohdistuvien rikosten ehkäisy. Voittajahanke edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa (ECPA) joulukuussa Slovakiassa.

Palkitsemisen perusteluissa todetaan, että voittajahankkeen toiminnassa yhdistyy vanhustyön, väkivaltatyön ja rikosten uhrien auttamisen erityisosaaminen puhelinpalvelutyöhön, jota toteutetaan sekä vapaaehtoistyönä että ammatillisena auttamistyönä. Suvanto-linjan 0800 06776 ensisijaisena tarkoituksena on tarjota puhelimen välityksellä tukea, neuvoa ja palveluohjausta iäkkäille henkilöille, jotka ovat joutuneet hyväksikäytön, kaltoinkohtelun, väkivallan tai muunlaisen rikollisen toiminnan kohteeksi tai elävät niiden uhan alla. Puhelinpalvelusta kerättyä tietoa ikääntyneiden kokemuksista sekä väkivallan, kaltoinkohtelun tai hyväksikäytön muodoista hyödynnetään Suvanto ry:n muussa toiminnassa, kuten koulutuksessa ja hankkeissa.

Suvanto-linjaa ylläpitää yhdistys Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry. Suvanto ry on Vanhustyön keskusliiton jäsen. Suvanto ry sekä Vanhustyön keskusliitto ry toimivat kansallisessa yhteistyöverkostossa, joka järjestää vuosittain 15.6. kansainväliseen kampanjapäivään liittyvän tapahtuman ikääntyneisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Tänä vuonna kampanjapäivän päätapahtuma järjestettiin Mikkelissä teemalla Turvassa kotona. Kampanjapäivään liittyi yleisötapahtuma kauppakeskus Stellassa sekä asiantuntijaseminaari Mikkeli-salissa.

Rikoksentorjuntakilpailun tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan rikoksentorjuntaneuvoston nettisivuilla.

Kuvassa Sanna Sutela, Margit Isomäki ja Leena Serpola-Kaivo-oja Suvanto ry:stä.

banneri

Takaisin
Suvanto-linja voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun