Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatiolta oppeja järjestöjen yhteiskehittämiseen

Viestintä, 5.9.2016

Yhdessä syntyy enemmän -julkaisu kertoo Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -koordinaation näkökulmasta, miten ohjelmassa mukana olevien 31 sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kehittämistoimintaa on tuettu, ja mitä on tähän mennessä saatu aikaan.

Julkaisu kaivautuu kehittämistyön ytimeen koordinoivan järjestön näkökulmasta. Miten koordinaation avulla voidaan tukea paikallisten järjestöjen ja hankkeiden työtä? Kuinka järjestöjen väliselle yhteistyölle rakennetaan puitteet ja yhteiset foorumit? Kuinka Eloisa ikä -ohjelmassa tehtävä työ kyetään yhdistämään toiminnalliseksi kokonaisuudeksi? 
– Julkaisu on yksi tapa vastata meille toistuvasti esitettävään kysymykseen, mitä ohjelmalla saadaan enemmän aikaan kuin yksittäisillä hankkeilla, kertoo Eloisa ikä -ohjelmaa Vanhustyön keskusliitossa alusta asti johtanut ohjelmapäällikkö Reija Heinola. Rohkaisemalla kokeiluihin ja vahvistamalla järjestöjen välistä kehittämisyhteistyötä on aikaansaatu laadukkaampia tuloksia, onnistuttu avartamaan näkökulmia ja välttämään päällekkäisyyksiä kehittämistyössä.
– Uusimmassa hanketoimijoille tehdyssä kyselyssä jopa 97 % vastasi jatkavansa ohjelmassa mieluummin kuin jäisi ohjelman ulkopuolelle ja saisi 16 833 euron korotuksen avustukseen, jatkaa Heinola viitaten julkaisun tietoihin.

Lukija pääsee tutustumaan Eloisa ikä -ohjelman poikkeuksellisen laajaan viestintään, monitasoiseen vaikuttamistyöhön sekä ikäihmisten omia kokemuksia kartoittavaan tutkimukseen. 

Eloisa ikä -toiminnassa mukana yli 23 000 ikääntynyttä ihmistä
Julkaisu on ajankohtainen monestakin syystä. Se avaa näköalan valtakunnallisen ja monitoimijaisen ohjelman toteutukseen ja on siten hyödyksi muillekin koordinaatiota toteuttaville tahoille. Se tarjoaa myös eväitä ja oivalluksia yhteiskehittämiseen. Lisäksi se kertoo järjestöjen voimasta toimia ikääntyneiden ihmisten hyväksi ja kanssa. Ohjelmassa ja sen hanketoiminnassa on tähän mennessä ollut mukana runsas 23 000 ikääntynyttä ihmistä (s.30).

Raha-automaattiyhdistyksen valtakunnallisessa Eloisa ikä -ohjelmassa (2012–2017) on etsitty uusia ratkaisuja ikääntyneiden ihmisten hyvän arjen edistämiseen. Vanhustyön keskusliiton ja RAY:n koordinoimassa ohjelmassa on ollut mukana 31 sosiaali- ja terveysalan järjestöhanketta lähes kaikista Manner-Suomen maakunnista.

44-sivuisen julkaisun toimituskunnassa ovat VTKL:n Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatiosta olleet Reija HeinolaTiina HaillaKatja Helo, Minna Pietilä ja Marja Saarenheimo sekäTutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy:n Tom Tarvainen ja Antti Pelto-Huikko.


Julkaisun voit lukea tästä: Yhdessä syntyy enemmänTakaisin
Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatiolta oppeja järjestöjen yhteiskehittämiseen